Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

25 Soal Sistem Peredaran Darah Hewan Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Sistem Peredaran Darah Hewan dan Jawaban


1. Berudu bernafas dengan ...., setelah menjadi katak, bernafas dengan .....
A. Insang, paru-paru
B. Paru-paru, insang
C. Insang, aorta
D. Aorta, insang

Jawaban:  
A. Insang, paru-paru


2. Jantung reptil terdiri atas empat ruang, yaitu ...
A. Serambi kanan, serambi kiri, aorta, insang
B. Serami kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri
C. Bilik kanan, bilik kiri, aorta, insang
D. Serambi kanan, serambi kiri, insang, vena

Jawaban:   
B. Serami kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri
  

3. Sistem peredaran darah pada serangga disebut peredaran ...
A. Tunggal
B. Majemuk
C. Terbuka
D. Tertutup

Jawaban:   
C. Terbuka
  

4. Sistem alat transpor pada burung mirip dengan alat transpor pada manusia. Sebab pada burung memiliki ....
A. Peredaran darah ganda
B. Jantung terdiri empat ruang
C. Bernafas dengan paru-paru
D. Keempat bagian jantung dipisahkan oleh sekat

Jawaban:  
B. Jantung terdiri empat ruang
  

5. Alasan mengapa protozoa tidak mempunyai alat transpor dikarenakan ...
A. Terdiri atas satu sel
B. Terdiri dari beberapa sel
C. Terdiri dari dua serambi
D. Terdiri dari dua bilik

Jawaban:   
A. Terdiri atas satu sel
  

6. Cacing tanah mempunyai sistem alat transpor yang terdiri dari ....
A. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri
B. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan
C. Pembuluh pungung, pembuluh perut, pembuluh samping dengan lima pasang lengkung aorta
D. Pembuluh punggung, pembuluh perut, bilik kanan, bilik kiri

Jawaban:   
C. Pembuluh pungung, pembuluh perut, pembuluh samping dengan lima pasang lengkung aorta
  

7. Alasan warna darah serangga tidak merah adalah ...
A. Karena plasma darah berwarna kuning
B. Hanya digunakan mengedarkan sari makanan
C. Hanya digunakan melepaskan karbon dioksida
D. Hanya digunakan mengambil oksigen

Jawaban:
B. Hanya digunakan mengedarkan sari makanan
   

8. Fungsi lima pasang lengkung aorta pada cacing yaitu ...
A. Untuk bernafas
B. Sebagai jantung
C. Sebagai paru-paru
D. Menerima rangsang

Jawaban:   
B. Sebagai jantung
  

9. Alasan warna radah cacing merah yaitu ...
A. Adanya hemoglobin yang larut didalam cairan darah
B. Adanya sel darah merah yang larut dalam cairan air
C. Adanya sel darah putih yang larut dalam cairan darah
D. Adanya plasma darah yang larut dalam cairan air

Jawaban:  
A. Adanya hemoglobin yang larut didalam cairan darah


10. Jantung katak terbagi atas tiga ruang, yaitu ...
A. Dua bilik kanan dan kiri, satu serambi
B. Dua bilik kanan dan kiri, satu aorta
C. Dua bilik kanan dan kiri, satu insang
D. Dua serambi kanan dan kiri, satu bilik

Jawaban:  
D. Dua serambi kanan dan kiri, satu bilik


11. Reptil mempunyai dua aorta, yang bertemu pada suatu tempat, yaitu aorta ....
A. Depan belakang
B. Depan luar
C. Luar belakang
D. Kanan kiri

Jawaban:  
D. Kanan kiri


12. Alat transpor serangga, hanya terdiri atas satu pembuluh yang bergelembung-gelembung yang disebut ...
A. Pembuluh punggung
B. Pembuluh perut
C. Lengkung aorta
D. Jantung pembuluh

Jawaban:  
D. Jantung pembuluh


13. Jantung ikan hanya terdiri dari dua ruang, yaitu ...
A. Serambi kanan, serambi kiri
B. Bilik kanan, bilik kiri
C. Serambi dan bilik
D. Serambi dan bilik kiri

Jawaban:  
C. Serambi dan bilik

Soal Pilgan Bab Sistem Peredaran Darah Hewan Lengkap Jawaban


14. Susunan alat transpor hewan bersel banyak terdiri atas ...
A. Serambi kanan, serambi kiri, dan bilik
B. Jantung dengan saluran, darah, dan limfa
C. Jantung dengan saluran, darah, dan bilik
D. Jantung dengan saluran, limfa, dan bilik

Jawaban:  
B. Jantung dengan saluran, darah, dan limfa


15. Data alat transpor alat hewan sebagai berikut :
M – serambi kiri – serambi kanan – bilik – peredaran darah tertutup
M menunjukkan hewan ...

A. Kadal
B. Belalang
C. Cacing
D. Katak

Jawaban:  
D. Katak


16. Jantung pada golongan reptil mempunyai sekat pemisah bagian kiri dan bagian kanan yang tidak sempurna, sehingga ...
a. Bilik mengandung darah bersih
b. Bilik mengandung darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida
c. Bilik mengandung darah yang kotor
d. Bilik menganding darah yang bersih dan kotor

Jawaban:  
B. Bilik mengandung darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida


17. Sistem peredaran darah pada burung disebut ...
a. Peredaran darah tertutup
b. Peredaran darah terbuka
c. Peredaran darah rangkap
d. Peredaran darah biasa

Jawaban:  
C. Peredaran darah rangkap


18. Hewan di bawah ini yang mempunyai peredaran darah rangkap seperti manusia ialah ...
a. Amfibi
b. Burung
c. Katak
d. Ikan

Jawaban:  
B. Burung


19. Pada serangga, oksigen dan karbon dioksida diedarkan oleh sistem pernafasannya yang disebut ....
a. Sistem trakea
b. Sistem aorta
c. Sistem terbuka
d. Sistem tertutup

Jawaban: 
A. Sistem trakea
 

20. Proses pengambilan dan distribusi zat-zat keseluruh bagian tubuh organisme merupakan pengertian dari ...
a. Sistem ekskresi
b. Sistem tertutup
c. Sistem transpor
d. Sistem informasi

Jawaban:  
C. Sistem transpor


21. Sistem peredaran darah pada ikan dinamakan peredaran ....
a. Majemuk
b. Terbuka
c. Tertutup
d. Tunggal

Jawaban:  
D. Tunggal


22. Pusat peredaran darah serangga disebut ...
a. Jantung pembuluh
b. Jantung tertutup
c. Lengkung aorta
d. Pembuluh aorta

Jawaban:  
A. Jantung pembuluh


23. Sistem peredaran terbuka terdapat pada hewan ...
a. Ikan
b. Katak
c. Belalang
d. Cacing tanah

Jawaban:  
C. Belalang


24. Yang berfungsi sebagai jantung pada cacing tanah ialah ...
a. Lengkung aorta
b. Jantung pembuluh
c. Pembuluh nadi
d. Pembuluh balik

Jawaban:  
A. Lengkung aorta


25. Peredaran darah tunggal terdapat pada hewan ...
a. Burung merpati
b. Ikan kakap
c. Katak
d. Kadal

Jawaban:  
B. Ikan kakap