7 Soal Energi Bunyi Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Energi Bunyi


1. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut ....
a. Dasar bunyi
b. Jenis bunyi
c. Ciri-ciri bunyi
d. Sumber bunyi

Jawaban:  
d. Sumber bunyi


2. Bunyi yang dapat didengar manusia disebut ….
a. Audiosonik
b. Infrasonik
c. Ultrasonik
d. Supersonik

Jawaban: 
a. Audiosonik
  

3. Bahan yang permukaannya lunak dapat dijadikan sebagai .... bunyi.
a. Peredam
b. Penghasil
c. Nada
d. Pantulan

Jawaban:
a. Peredam
  

4. Benda yang bergetar dapat menghasilkan ....
a. Panas
b. Bunyi
c. Gaya
d. Lagu

Jawaban: 
b. Bunyi
  

5. Banyaknya getaran dalam satu detik disebut ....
a. Nada
b. Suara
c. Irama
d. Frekuensi

Jawaban: 
d. Frekuensi
  

6. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut ....
a. Gema
b. Gaung
c. Nada
d. Pantulan

Jawaban: 
a. Gema
  

7. Bunyi paling cepat merambat pada benda ....
a. Padat
b. Cair
c. Gas
d. Lunak

Jawaban: 
a. Padat