12 Soal Perubahan Benda Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Perubahan Benda


1. Makanan tidak cepat busuk jika disimpan di dalam ....
a. Kulkas
b. Panci
c. Wajan
d. Lemari

Jawaban:
a. Kulkas


2. Makanan yang busuk dapat dikenali dari hal-hal berikut, kecuali ....
a. Baunya
b. Warnanya
c. Harganya
d. Bentuknya

Jawaban:
c. Harganya
  

3. Besi yang terkena air hujan dapat mengakibatkan ....
a. Perkaratan
b. Pemanasan
c. Pembakaran
d. Pengecatan

Jawaban: 
a. Perkaratan
  

4. Buah-buahan di simpan dalam kulkas agar tetap ....
a. Manis
b. Pahit
c. Busuk
d. Segar

Jawaban:  
d. Segar
  

5. Bakteri dapat menyebabkan makanan menjadi ....
a. Manis
b. Pahit
c. Busuk
d. Segar

Jawaban:  
c. Busuk
  

6. Perubahan wujud benda yang disertai dengan perubahan sifat dinamakan ....
a. Perubahan kimia
b. Perubahan fisika
c. Perubahan alami
d. Perubahan buatan

Jawaban:  
a. Perubahan kimia
  

7. Pelapukan yang disebabkan oleh aktifitas organisme disebut ....
a. Pelapukan kimia
b. Pelapukan fisika
c. Pelapukan biologis
d. Pelapukan buatan

Jawaban:  
c. Pelapukan Biologis
  

8. Besi yang mengalami pengkaratan lama-lama akan semakin ....
a. Kering
b. Panas
c. Gersang
d. Rapuh

Jawaban: 
d. Rapuh
  

9. Penyebab utama besi berkarat adalah ....
a. Makanan busuk
b. Air hujan
c. Hama
d. Penyakit

Jawaban:  
b. Air hujan
  

10. Alat untuk mengukur suhu adalah ....
a. Thermometer
b. Ekologi
c. SIG
d. Plantologi

Jawaban:  
a. Thermometer
  

11. Buah yang mengalami pembusukan maka bentuknya menjadi ....
a. Keras
b. Kering
c. Lembek
d. Rapuh

Jawaban:  
c. Lembek
  

12. Besi sering digunakan manusia untuk membuat pisau karena ....
a. Sifatnya keras tidak mudah patah
b. Sifatnya lembek tidak mudah patah
c. Sifatnya rapuh tidak mudah patah
d. Sifatnya kering tidak mudah patah

Jawaban:  
a. Sifatnya keras tidak mudah patah