16 Soal Dinasti Umayyah Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Dinasti Umayyah

1. Sebuah lembaga yang bertugas memfasilitasi segala urusan pemerintahan khususnya dalam bidang persuratan pada masa dinasti umayyah yaitu...
A. Al hijabah
B. An-nizam al-qodai
C. Katib al jund
D. Katib ar-rasail

Jawaban:
D. Katib ar-rasail


2. Pada masa umar bin abdul aziz ilmu pengetahuan mengalami puncak keemaasan. Beliau sering mendatangkan para ulama dan fuqaha ke istana untuk mengupas berbagai disiplin ilmu antara lain yaitu...
A. Wasil bin ata
B. Imam al ghazali
C. Yahya nawawi
D. Ibnu al-muqaffa

Jawaban:
A. Wasil bin ata


3. Dalam sistem pemerintahan, dinasti umayyah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terdiri dari 5 lembaga yang membidangi bagian tertentu antara lain yaitu, kecuali...
A. Organisasi politik
B. Organisasi pendidikan
C. Organisasi keuangan
D. Organisasi ketentaraan

Jawaban:
B. Organisasi pendidikan


4. Seorang tokoh yang ahli dibidang sastra pada masa khalifah abdul malik bin marwan dan terkenal dengan gelarnya laila majnun yaitu...
A. Al-akhfal
B. Umar khayam
C. Al-farazdag
D. Qoys bin mulawwah

Jawaban:
D. Qoys bin mulawwah


5. Seorang khalifah bani Umayyah yang sangat religius, demokratis, dan mementingkan persatuan umat...
A. Al-Walid bin Abdul Malik
B. Abdul Malik bin Marwan
C. Hisyam bin Abd malik
D. Umar bin Abdul Aziz

Jawaban:
D. Umar bin Abdul Aziz


6. Ketika Muawwiyah wafat, Ia tidak menyerahkan jabatan Khalifah kepada umat islam namun mewariskan ke anaknya, yaitu...
A. Marwan bin Hakam
B. Hisyam bin Abd Malik
C. Yazid bin Mu’awiyah
D. Walid bin Yazid

Jawaban:
C. Yazid bin Mu’awiyah


7. Dalam perjalanan sejarahnya Dinasti Umayyah mengalami kemunduran pada masa kekuasaan...
A. Yazid bin Mu’awiyah
B. Walid bin Yazid
C. Hisyam bin Abdul Malik
D. Marwan bin Hakam

Jawaban:
B. Walid bin Yazid


8. Pada masa Bani Umayyah telah ditetapkan adanya beberapa sekretaris Negara, diantaranya Katib As Syurthah, ialah...
A. Sekretaris Urusan Kepolisian
B. Sekretaris Urusan Kehakiman
C. Sekretaris Urusan Keuangan
D. Sekretaris Urusan Ketentaraan

Jawaban:
A. Sekretaris Urusan Kepolisian


9. Pada masa Bani Umayyah organisasi Negara terdiri dari 5 antara lain yaitu An Nidhamul Harbi, yang merupakan organisasi...
A. Organisasi politik
B. Organisasi tata usaha negara
C. Organisasi keuangan
D. Organisasi pertahanan

Jawaban:
D. Organisasi pertahanan


10. Dimasa kekuasaan Daulah Umayyah sekretaris yang mengurusi masalah pajak dan keuangan adalah...
A. Katib ar-Risail
B. Katib al-Kharraj
C. Katib asy-Syurthah
D. Katib al-Qadhi

Jawaban:
B. Katib al-Kharraj


11. Pada masa khalifah bani umayyah khalifah yang paling akhir ialah...
A. Marwan bin Hakam
B. Marwan bin Muhammad
C. Al Walid II
D. Abdul Malik bin Marwan

Jawaban:
B. Marwan bin Muhammad


12. Kota kelahiran Khalifah Umar binabdul Aziz adalah...
A. Hilwan
B. Mekah
C. Madinah
D. Thaif

Jawaban:
A. Hilwan


13. Panglima perang yang memimpin perluasan wilayah islam dan menyebrang sampai ke Spanyol adalah...
A. Abdullah bin Umar
B. Musa bin Nushair
C. Tharif bin Malik
D. Thariq bin Ziyad

Jawaban:
D. Thariq bin Ziyad


14. Dalam sejarah pembukuan Hadis terjadi atas inisiatif...
A. Muawiyah bin abu sufyan
B. Yazid bin muawiyah
C. Hasan bin ali
D. Umar bin abdul aziz

Jawaban:
D. Umar bin abdul aziz


15. Bila diruntut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz masih memiliki hubungan darah dengan...
A. Salman al-farisi
B. Abu bakar
C. Umar bin khattab
D. Usman bin affan

Jawaban:
C. Umar bin khattab


16. Ibukota sebagai pusat pemerintah dinasti bani umayyah berada dikota...
A. Damaskus
B. Basrah
C. Madinah
D. Syam

Jawaban:
A. Damaskus