Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

25 Soal Satuan Panjang Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Satuan Panjang 
 1. 1.000.000 mm = … dam
  a. 100
  b. 1000
  c. 10000
  d. 100000
 2. 15.000.000 cm = … dam
  a. 1500
  b. 15000
  c. 150000
  d. 1500000
 3. 20.000 dm = … m
  a. 20
  b. 200
  c. 2000
  d. 2
 4. 26.000 m = … hm
  a. 2600
  b. 26
  c. 2,6
  d. 260
 5. 120 dam = … km
  a. 1,2
  b. 1200
  c. 12000
  d. 120000
 6. 250.000 cm = … hm
  a. 2,5
  b. 25
  c. 250
  d. 2500
 7. 2 km + 5 hm = … m
  a. 2500
  b. 250
  c. 25000
  d. 250000
 8. 20 hm + 30 dam = … m
  a. 230
  b. 2300
  c. 23000
  d. 230000
 9. 2.500 m + 250 dm = … cm
  a. 25250
  b. 2520000
  c. 252500
  d. 25250000
 10. 25.000 m + 5.000 dam = … km
  a. 750
  b. 7500
  c. 7,5
  d. 75
 11. 12.000 dam + 60.000 hm = … km
  a. 6120
  b. 61200
  c. 612000
  d. 6120000
 12. 4 km = ... m
  a. 40
  b. 400
  c. 4.000
  d. 4
 13. 20 hm = … dam
  a. 200 
  b. 2.000 
  c. 20.000
  d. 2
 14. 45 km = … hm
  a. 4.500
  b. 450 
  c. 45.000
  d. 450.000
 15. 5 dam = … dm
  a. 50
  b. 5.000
  c. 500 
  d. 50.000
 16. 100 m = … cm
  a. 1000
  b. 10
  c. 100000
  d. 10000
 17. 80 m = … dm
  a. 800 
  b. 8000 
  c. 8 
  d. 800000
 18. 3,5 m = … mm
  a. 3500
  b. 35000
  c. 35
  d. 350000
 19. 8,8 dam = … cm
  a. 88
  b. 880
  c. 88000
  d. 8800
 20. 25 cm = … mm
  a. 2500
  b. 25000
  c. 250
  d. 250000
 21. 4 km = … cm
  a. 400
  b. 4000
  c. 40000
  d. 400000
 22. 2.500 m = … hm
  a. 25
  b. 250
  c. 2,5
  d. 25000
 23. 15.000 m = … km
  a. 150
  b. 15
  c. 1500
  d. 1,5
 24. 2.800.000 cm = … km
  a. 280000
  b. 2800
  c. 28
  d. 280
 25. 5.800 dm = … hm
  a. 580
  b. 58
  c. 58000
  d. 5,8
Kunci Jawaban:
 1. a. 100
 2. b. 15000
 3. c. 2000
 4. d. 260
 5. a. 1,2
 6. b. 25
 7. a. 2500
 8. b. 2300
 9. c. 252500
 10. d. 75
 11. a. 6120
 12. a. 40
 13. a. 200 
 14. b. 450 
 15. c. 500
 16. d. 10.000
 17. a. 800
 18. a. 3500
 19. d. 8800
 20. c. 250
 21. d. 400000
 22. a. 25
 23. b. 15
 24. c. 28
 25. b. 58