Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

27 Soal Doa Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Doa 
 1. Saat berdoa kita dianjurkan untuk mengulang doa kita sebanyak ....
  a. 10 kali 
  b. 2 kali 
  c. 3 kali 
  d. 7 kali
 2. Allah bisa mengabulkan semua doa karena Allah itu Dzat yang Maha....
  a. Melihat 
  b. mendengar 
  c. Penyayang 
  d. Berkenhendak
 3. Salah satu senjata orang yang beriman adalah ....
  a. Bekerja dan berusaha 
  b. Sabar dan berdoa 
  c. Berdoa dan melamun
  d. Bersabar dan mengeluh
 4. Berusaha tanpa berdoa dikatakan ....
  a. Berani 
  b. Tanggung jawab 
  c. Sombong 
  d. Pamer
 5. Berdoa itu memakai bahasa ....
  a. Arab saja 
  b. Bahasa sendiri saja 
  c. Bahasa Indonesia saja
  d. Boleh bahasa apa saja
 6. Berdoa harus dengan perasaan yang ....
  a. Sombong 
  b. Angkuh 
  c. Memaksa 
  d. Ikhlas
 7. Kemungkinan doa kita dikabulkan atau tidak, kita harus yakin bahwa Allah akan ....
  a. Menanyai diri kita 
  b. Mengabulkan sesuai permintaan kita 
  c. Memberikan jalan yang terbaik
  d. Pergi meninggalkan kita
 8. Sebaiknya kita berdoa dengan penuh, kecuali...
  a. Kekhusukan
  b. Biasa saja
  c. Khidmat 
  d. Ketenangan
 9. Berdoa dapat melindungi kita dari godaan ....
  a. Manusia
  b. Setan
  c. Malaikat
  d. Nabi
 10. Selain meminta kebaikan di dunia maka kita juga harus meminta kebaikan di ....
  a. Luar angkasa
  b. Bumi
  c. Akhirat
  d. Alam semesta
 11. Berdoa adalah wujud penyerahan hasil dari usaha seorang hamba kepada ....
  a. Raja
  b. Gubernur
  c. Allah Swt
  d. Bupati
 12. Mengabulkan semua doa dari manusia, bagi Allah adalah hal yang sangat ....
  a. Sulit
  b. Susah
  c. Sukar
  d. Mudah
 13. Adab-adab dalam berdoa kepada Allah Ta’ala antara lain adalah sebagai berikut, kecuali..
  a. Dimana saja
  b. Mencari waktu yang mustajab
  c. Menghadap kiblat atau Ka’bah
  d. Merendahkan suara
 14. Waktu-waktu yang baik untuk berdoa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali
  a. Setelah salat wajib
  b. Setelah membaca Al-qur’an
  c. Ketika susah saja
  d. Setelah salat tahajud
 15. Pengertian Doa secara khusus tentang isti’anah ....
  a. Permohonan pertolongan kepada Allah
  b. Panggilan hamba kepada Allah
  c. Permohonan hamba kepada Allah
  d. Pujian kepada Allah
  e. Percakapan hamba dengan Allah
 16. “Doa itu adalah pokok (otak) dari Ibadah” ....
  a. HR. empat Imam hadits dari nu’man bin Basyir
  b. Abu Dawud 
  c. Imam Ahmad bin Hambal 
  d. an-Nasa'i 
  e. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah
 17. Pengertian Doa secara khusus tentang An Nidaa-u ...
  a. Permohonan pertolongan kepada Allah
  b. Panggilan hamba kepada Allah
  c. Permohonan hamba kepada Allah
  d. Pujian kepada Allah
  e. Percakapan hamba dengan Allah
 18. “Tiada satupun yang lebih dihargai Allah dari pada Doa” ....
  a. HR. empat Imam hadits dari nu’man bin Basyir
  b. Abu Dawud 
  c. Imam Ahmad bin Hambal 
  d. an-Nasa'i 
  e. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah
 19. Pengertian Doa secara khusus tentang As Sualu ...
  a. Permohonan pertolongan kepada Allah
  b. Panggilan hamba kepada Allah
  c. Permohonan hamba kepada Allah
  d. Pujian kepada Allah
  e. Percakapan hamba dengan Allah
 20. Pengertian Doa secara khusus tentang Tahmid ....
  a. Permohonan pertolongan kepada Allah
  b. Panggilan hamba kepada Allah
  c. Permohonan hamba kepada Allah
  d. Pujian kepada Allah
  e. Percakapan hamba dengan Allah
 21. Pengertian Doa secara khusus tentang At Takallum ....
  a. Permohonan pertolongan kepada Allah
  b. Panggilan hamba kepada Allah
  c. Permohonan hamba kepada Allah
  d. Pujian kepada Allah
  e. Percakapan hamba dengan Allah
 22. Pengertian Doa secara khusus tentang Taunidullah ...
  a. Men-Esa-kan Allah
  b. Panggilan hamba kepada Allah
  c. Permohonan hamba kepada Allah
  d. Pujian kepada Allah
  e. Percakapan hamba dengan Allah
 23. Berdoa adalah wujud permintaan atau permohonan kepada ....
  a. Malaikat 
  b. Allah Ta’ala 
  c. Nabi-Nabi 
  d. Para Rasul
 24. Contoh doa yang baik adalah meminta hal-hal di bawah ini, kecuali ....
  a. Keselamatan 
  b. Kesehatan 
  c. Kesembuhan 
  d. Pujian
 25. Saat berdoa maka kita lebih baik menghadap ....
  a. Masjid 
  b. Kiblat 
  c. Pohon 
  d. Matahari
 26. Doa yang kita minta kepada Allah Ta’ala akan sulit terkabul jika kita ....
  a. Bekerja keras 
  b. Berdiam diri 
  c. Sangat yakin 
  d. Mau Berusaha
 27. Sebelum berdoa sebaiknya kita melantunkan pujian kepada ....
  a. Allah Ta’ala 
  b. Nabi Muhammad 
  c. Para malaikat 
  d. Ahli kubu
Kunci Jawaban:
 1. c. 3 kali 
 2. d. Berkenhendak
 3. b. Sabar dan berdoa
 4. c. Sombong 
 5. d. Boleh bahasa apa saja
 6. d. Ikhlas
 7. c. Memberikan jalan yang terbaik
 8. b. Biasa saja
 9. b. Setan
 10. c. Akhirat
 11. c. Allah Swt
 12. d. Mudah
 13. a. Dimana saja
 14. c. Ketika susah saja
 15. a. Permohonan pertolongan kepada Allah
 16. a. HR. empat Imam hadits dari nu’man bin Basyir
 17. b. Panggilan hamba kepada Allah
 18. e. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah
 19. c. Permohonan hamba kepada Allah
 20. d. Pujian kepada Allah
 21. e. Percakapan hamba dengan Allah
 22. a. Men-Esa-kan Allah
 23. b. Allah Ta’ala
 24. d. Pujian
 25. b. Kiblat 
 26. b. Berdiam diri 
 27. a. Allah Ta’ala