Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

29 Soal Jenazah Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Jenazah 
 1. Arti kata ziarah adalah….
  a. Menghibur
  b. Menghormati
  c. Mengenang
  d. Mengunjung
 2. Bacaan selawat dalam salat jenazah dibaca setelah takbir yang….
  a. Pertama
  b. Kedua
  c. Ketiga
  d. Keempat
 3. Salah satu hal yang disunahkan dalam mengubur jenazah adalah meninggikan tanah dengan tujuan….
  a. Kebanyakan tanah
  b. Agar tidak diinjak-injak orang
  c. Agar tidak digali binatang buas
  d. Membedakan bahwa itu adalah kuburan
 4. Dibawah ini hal-hal yang disunahkan dalam mengubur jenazah, kecuali….
  a. Menyirami kubur dengan air
  b. Menaruh batu kerikil di atas kubur
  c. Menandai kuburan dengan batu nisan
  d. Kuburan dibekali atap di atasnya
 5. Arti kata ”takziah” adalah….
  a. Menghibur
  b. Menghormati
  c. Mengenang
  d. Mendoakan
 6. Dalam salat jenazah, jumlah takbirnya sebanyak….
  a. 3 kali takbir
  b. 4 kali takbir
  c. 5 kali takbir
  d. 6 kali takbir
 7. Hal pertama yang harus dilakukan apabila seorang muslim telah dipastikan meninggal dunia adalah….
  a. Melemaskan seluruh persendian si mayat
  b. Menutup kedua mata si mayat
  c. Menutup sekujur jasad si mayat dengan kain
  d. Membagikan harta warisan
 8. Hukum mengurus jenazah bagi setiap muslim adalah...
  a. Sunnah muakad
  b. Wajib kifayah
  c. Wajib 'ain
  d. Mubah
  e. Sunnah Ghoiru Muakkad
 9. Berapa lapis kain yang disunahkan bagi jenazah orang laki-laki
  a. 1
  b. 4
  c. 3
  d. 5
 10. Di mana posisi imam shalat apabila jenazah perempuan..?
  a. di kepala
  b. di kaki
  c. di tangan
  d. di sekitar lambung/perut
 11. Cermati pernyataan berikut ini!
  1) Hamparkan di atas tikar kain kafan yang sudah disiapkan sehelai-sehelai dan setiap helainya diberi harum-haruman.
  2) Jenazah seharusnya diolesi kapur barus halus kemudian di letakkan di atas hamparan kain yang telah disediakan, kemudian kedua tangan di letakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri.
  3) Hamparkan selembar tikar di atas lantai lalu bentangkan tali di atasnya, kira-kira letaknya di atas kepala, dada, lutut dan mata kaki jenazah yang akan dikafani.
  Tata urutan yang benar dalam mengkafani adalah ....
  a. 1, 2, dan 3
  b. 2, 3, dan 1
  c. 3, 2, dan 1
  d. 3, 1, dan 2
  e. 2, 1, dan 3
 12. Dalam mensholatkan jenazah apabila jenazah yang disholatkan adalah laki-laki , maka imam berdiri ...
  a. Lurus dengan badan jenazah
  b. Sesuai dengan keinginan imam
  c. Lurus dengan kaki
  d. Lurus dengan kepala
  e. Lurus dengan perut
 13. Berikut ini jenazah yang tidak wajib dirawat sepeti jenazah muslim lainnya adalah...?
  a. wabah
  b. melahirkan
  c. tenggelam
  d. berperang di jalan Allah
 14. Hamid ikut menshalatkan saudaranya yang meninggal dunia, maka Hamid harus melakukan shalat jenazah dengan benar. Di bawah ini adalah rukun-rukun shalat jenazah.
  1) Takbiratul ihram
  2) Membaca sholawat Nabi Kemudian Takbir
  3) Membaca surat Al fatihah kemudian Takbir
  4) Membaca do’a untuk kaum muslimin
  5) Membaca do’a untuk mayat Kemudian Takbir
  6) Salam
  Urutan pelaksanaan shalat jenazah yang benar adalah … .
  a. 1,2,3,4,5 dan 6
  b. 1,4,2,3,5 dan 6
  c. 1,3,4,2,5 dan 6
  d. 2,3,1,4,5 dan 6
  e. 1,3,2,5,4 dan 6
 15. Yang tidak berhak memandikan jenajah adalah....
  a. Apabila jenajah laki-laki yang memandikan laki-laki pula
  b. Apabila jenajah perempuan yang memandikan perempuan juga
  c. Apabila jenajahnya seorang istri, sementara suami dan mahromnya ada semua maka suami lebih berhak memandikan istrinya
  d. Apabila jenajahnya seorang suami, sementara istri dan mahromnya ada semua maka istri lebih berhak memandikan istrinya
  e. Orang lain yang ga jelas asal usulnya, padahal keluarga dan mahromnya ada semua
 16. Dibawah ini yang bukan tata cara memandikan jenajah adalah....
  a. Di letakan di tempat tertutup agar yang melihat hanya irang yang memandingan dan mengurusnya saja
  b. Mayat di letakan di mana saja
  c. Dipakaikan kain basahan seperti seperti sarung agar auratnya tidak terbuka
  d. Bersihkan semua kotoran dan najisnya
  e. Mewudukan setelah itu membasuh seluruh badannya
 17. Bacaan setelah takbir pertama adalah....
  a. Sholawat
  b. Alfatihah
  c. Doa yang pertama untuk jenazah
  d. Doa yang kedua untuk jenazah
  e. Do'a tahlil
 18. "Allahumma la tahrimna ajrohu walaa taftinaa ba'dahu wagfirlanaa walahu" doa tersebut di baca setelah takbir ke....
  a. Satu
  b. Dua
  c. Tiga
  d. Empat
  e. Yang Pertama
 19. Hukum Ta'ziyah adalah sunnah, tetapi bisa menjadi wajib, apabila...
  a. Jenazah adalah kerabat
  b. Jenazah sudah dimakamkan
  c. Tidak ada yang mengurus jenazah
  d. Punya hutang kepada Jenazah
  e. Jenazahnya adalah guru kita
 20. Berikut adalah adab dalam berta'ziyah, kecuali...
  a. didasari dengan niat ikhlas karena Allah Swt
  b. memberikan nasihat kepada keluarga jenazah agar bersabar
  c. Memberikan bantuan uang atau yang lainnya yang diperlukan
  d. Mengingatkan keluarga jenazah untuk melunasi hutang jenazah
  e. menagih hutang jenazah kepada keluarga jenazah
 21. Yang tidak termasuk adab dalam berziarah kubur adalah...
  a. Didasari niat ikhlas karena Allah Swt
  b. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur
  c. Membawa air untuk diisikan do'a agar usaha lancar
  d. Tidak boleh menginjak atau duduk di atas makam
  e. Tidak boleh meminta tolong kepada penghuni kubur
 22. Sunnah dalam shalat jenazah adalah...
  a. Berdiri bagi yang kuasa
  b. Mengucapkan salam
  c. Takbir empa kali
  d. Membaca shalawat
  e. Israr (merendahkan suara bacaan shalat)

 23. Hadits berikut adalah anjuran untuk ...
  a. Memandikan jenazah
  b. Menguburkan jenazah
  c. mensolatkan jenazah
  d. Menyegerakan menguburkan jenazah
  e. Menyegerakan membayar hutang jenazah
 24. Ayat di bawah menjelaskan tentang setiap yang bernyawa akan merasakan mati. ayat tersebut terdapat dalam...
  a. Q.S. Al baqarah: 185
  b. Q.S. Ali Imran: 185
  c. Q.S. At Taubah: 185
  d. Q.S. An Nisa: 185
  e. Q.S. Al Araf: 185
 25. Firman Allah yang menyatakan bahwa semua makhluk yang bernyawa itu akan mati adalah….
  a. Q.S. Ali Imran [3]: 185
  b. Q.S. Al Araf [7]: 34
  c. Q.S. Al Baqarah [2]: 285
  d. Q.S. Yunus [10]: 49
 26. Firman Allah yang menyatakan bahwa ajal itu tidak bisa dipercepat ataupun diperlambat adalah….
  a. Q.S. Ali Imran [3]: 185
  b. Q.S. Al Araf [7]: 34
  c. Q.S. Al Baqarah [2]: 285
  d. Q.S. Ali Imran [3]: 110
 27. Berikut ini yang tidak perlu dipersiapkan sebelum memandikan jenazah adalah….
  a. Sebuah meja panjang
  b. Kapur barus dan kain kafan
  c. Air suci secukupnya, sabun, dan handuk
  d. Bedak, kosmetik, dan peralatan rias
 28. Jenazah berikut yang tidak boleh dimandikan adalah….
  a. Anak-anak
  b. Para syuhada
  c. Seorang pezina
  d. Seorang ulama besar
 29. Sebaiknya, jumlah kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah perempuan adalah….
  a. 2 lembar
  b. 3 lembar
  c. 4 lembar
  d. 5 lembar
Kunci Jawaban:
 1. d. Mengunjung
 2. b. Kedua
 3. d. Membedakan bahwa itu adalah kuburan
 4. d. Kuburan dibekali atap di atasnya
 5. a. Menghibur
 6. b. 4 kali takbir
 7. b. Menutup kedua mata si mayat
 8. b. Wajib kifayah
 9. c. 3
 10. d. di sekitar lambung/perut
 11. d. 3, 1, dan 2
 12. d. Lurus dengan kepala
 13. d. berperang di jalan Allah
 14. e. 1,3,2,5,4 dan 6
 15. e. Orang lain yang ga jelas asal usulnya,padahal keluarga dan mahromnya ada semua
 16. b. Mayat di letakan di mana saja
 17. b. Alfatihah
 18. d. Empat
 19. c. Tidak ada yang mengurus jenazah
 20. e. menagih hutang jenazah kepada keluarga jenazah
 21. c. Membawa air untuk diisikan do'a agar usaha lancar
 22. e. Israr (merendahkan suara bacaan shalat)
 23. d. Menyegerakan menguburkan jenazah
 24. b. Q.S. Ali Imran: 185
 25. a. Q.S. Ali Imran [3]: 185
 26. b. Q.S. Al Araf [7]: 34
 27. d. Bedak, kosmetik, dan peralatan rias
 28. b. Para syuhada
 29. d. 5 lembar