Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

23 Soal Prasangka Baik (Husnuzhan) Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Prasangka Baik (Husnuzhan)

1. Pengertian su’uzhan adalah....
a. bernasib buruk
b. berbuat buruk
c. berkata buruk
d. prasangka baik
e. prasangka buruk

2. Dalam sebuah hadits Nabi SAW. dikatakan bahwa “Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik....”
a. ketaqwaannya
b. shalatnya
c. ibadahnya
d. puasanya
e. keimanannya

3. Salah satu sikap husnuzhan kepada Allah....
a. beribadah
b. berkeluh kesah
c. keadaan senang
d. gelisah
e. berpikiran negatif

4. Pengertian husnuzhan adalah....
a. i’tikad buruk
b. niat jelek
c. i’tikad baik
d. prasangka baik
e. prasangka buruk

5. Orang yang memiliki sikap husnuzhan kepada Allah SWT. maka ia akan dimasukkan ke dalam....
a. neraka
b. rumah
c. istana
d. surga
e. hutan

6. Hikmah memiliki sikap husnuzhan, kecuali
a. Hidup menjadi tenang, tentram, dan damai
b. Hati selalu terjaga kebersihannya
c. Menumbuhkan sikap tulus, ikhlas, dan sabar
d. Mudah putus asa

7. Orang yang beriman harus memiliki prasangka yang baik, kecuali....
a. Kepada Allah,
b. Diri sendiri
c. Sesama manusia
d. Setan

8. Bagaimana cara kita agar berprasangka baik kepada orang lain?
a. Melihat seorang dari sisi baiknya
b. tidak menghargai orang lain
c. Terus berprasangka buruk terhadap orang lain
d. Optimis menghadapi hidup

9. Apa hikmah dari prasangka baik
a. Hidup akan menjadi lebih tenang
b. Hidup terasa sangat gelisah
c. Selalu dijauhi teman
d. Jauh dari Allah

10. Surah Al Hujurat ayat 12 menjelaskan tentang
a. Berprasangka baik
b. Persaudaraan
c. Kontrol diri
d. Kekeluargaan

11. Apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari berprasangka baik terhadap sesama?
a. Menjadi orang yang iri dengki
b. Menjadi orang yang tidak tenang hidupnya
c. Menjadi orang yang pemaaf
d. Selalu berbuat tercela terhadap sesama

12. Mengapa kita sangat dianjurkan untuk berhusnudzan kepada allah
a. Agar kita senantiasa melihat sesuatu dengan pandangan yang positif atau baik
b. Selalu berburuk sangka kepada Allah ketika terkena ujian
c. Selalu berputus asa dijalaninya Allah dalam mencari kebaikan
d. Amarah selalu meledak-ledak kepada Allah

13. Ikhlas ketika mendapatkan cobaan atau ujian sebab yakin ada hikmah yang baik dari peristiwa itu dari Allah SWT kepada makhluknya....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

14. Belajar giat, berdoa dan tawakkal untuk menjemput takdir baik yang sudah ditetapkan Allah SWT.
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

15. Ketika mendengar kabar buruk maka tidak buru-buru menghakimi seseorang dengan menceritakannya kepada orang lain sebab meyakini apa yang kita dengar belum tentu adalah kebenaran atas diri orang tersebut....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

16. Ketika diberi rezeki yang sedikit oleh Allah SWT, hati tetap bersyukur dan optimis bahwa rezeki dari Allah tersebut adalah yang terbaik bagi diri dan terkandung berkah di dalamnya....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

17. Apabila menerima kegagalan, tidak menyalahkan diri sendiri dan senantiasa berpikiran positif sehingga tidak berputus asa....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

18. Tidak sembarangan menuduh ibadah orang lain yang nampak sebagai riya’. Sebab boleh jadi ibadah tersebut ditampakkan agar bisa menjadi kebaikan dan motivasi bagi orang lain untuk berbuat yang sama atau lebih....
a. Husnudzon kepada Allah SWT
b. Husnudzon kepada diri sendiri
c. Husnudzon kepada orang lain
d. Husnudzon kepada keluarga

19. Kata zhan artinya....
a. baik
b. buruk
c. prasangka
d. i’tikad
e. niat

20. Husnuzhan kepada Allah hukumnya....
a. sunnah
b. wajib
c. mubah
d. haram
e. makruh

21. Berikut ini merupakan akhlak terpuji, kecuali....
a. husnuzhan
b. su’uzhan
c. sabar
d. jujur
e. dipercaya

22. Sikap husnuzhan harus diterapkan dalam....
a. bergaul
b. beribadah
c. perbuatan
d. perkataan
e. segala hal

23. Salah satu bentuk perilaku husnuzhan terhadap diri sendiri adalah....
a. sombong
b. bersikap tegas
c. malas bekerja
d. mandiri
e. rendah diri

Kunci Jawaban:

1. e. prasangka buruk
2. a. ketaqwaannya
3. a. beribadah
4. d. prasangka baik
5. d. surga
6. d. Mudah putus asa
7. d. Setan
8. a. Melihat seorang dari sisi baiknya
9. a. Hidup akan menjadi lebih tenang
10. a. Berprasangka baik
11. c. Menjadi orang yang pemaaf
12. a. Agar kita senantiasa melihat sesuatu dengan pandangan yang positif atau baik
13. a. Husnudzon kepada Allah SWT
14. b. Husnudzon kepada diri sendiri
15. c. Husnudzon kepada orang lain
16. a. Husnudzon kepada Allah SWT
17. b. Husnudzon kepada diri sendiri
18. c. Husnudzon kepada orang lain
19. c. prasangka
20. b. wajib
21. b. su’uzhan
22. e. segala hal
23. d. mandiri