Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

43 Quiz Dinasti Umayyah Lengkap Jawaban

Soal PG Materi Dinasti Umayyah

30. Dalam sejarah pembukuan Hadis terjadi atas inisiatif...
a. Muawiyah bin abu sufyan
b. Yazid bin muawiyah
c. Hasan bin ali
d. Umar bin abdul aziz

Jawaban:
d. Umar bin abdul aziz


31. Bila diruntut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz masih memiliki hubungan darah dengan...
a. Salman al-farisi
b. Abu bakar
c. Umar bin khattab
d. Usman bin affan

Jawaban:
c. Umar bin khattab


32. Ibukota sebagai pusat pemerintah dinasti bani umayyah berada dikota...
a. Damaskus
b. Basrah
c. Madinah
d. Syam

Jawaban:
a. Damaskus


33. Gubernur madinah yang bertugas mengumpulkan dan membukukan hadis ialah...
a. Amr bin ash
b. Imam al zuhry
c. Ibnu juraij
d. Abu bakar bin muhammad

Jawaban:
d. Abu bakar bin muhammad


34. Dinasti bani umayyah mencapai puncak kejayaannya atau masa keemasan terjadi pada masa khalifah...
a. Umar bin abdul aziz
b. Walid bin abdul malik
c. Ibrahim bin al walid
d. Hisyam bin abdul malik

Jawaban:
a. Umar bin abdul aziz


35. Bahasa arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara pada masa...
a. Harun ar rasyid
b. Marwan bin hakam
c. Abdul malik bin marwan
d. Umar bin abdul aziz

Jawaban:
c. Abdul malik bin marwan


36. Putra mahkota yang pertama kali diperkenalkan khalifah Muawiyah dari dinasti Bani Umayyah adalah...
a. Yazid bin walid
b. Ja’far bin Muawiyah
c. Yazid bin Muawiyah
d. Muawiyah bin yazid

Jawaban:
c. Yazid bin Muawiyah


37. Tahun kelahiran khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah...
a. Tahun 60 H
b. Tahun 61 H
c. Tahun 62 H
d. Tahun 63 H

Jawaban:
d. Tahun 63 H


38. Pada masa bani Umayyah organisasi Negara terdiri dari 5 antara lain An Nidhamus Siyasi ialah...
a. Organisasi politik
b. Organisasi keuangan
c. Organisasi kehakiman
d. Organisasi pertahanan

Jawaban:
a. Organisasi politik


39. Dimasa kekuasaan Daulah Umayyah sekretaris yang mengurusi masalah persuratan adalah...
a. Katib al-kharraj
b. Katib al-qadhi
c. Katib al-mali
d. Katib ar-risail

Jawaban:
d. Katib ar-risail


40. Pada masa khalifah abu bakar yaitu khalifah pertama dari khulafaurrasyidin, muawiyah bin abu sufyan pernah dikirim untuk menaklukan....
a. Mesir
b. Kufah
c. Syiria
d. Syam

Jawaban:
d. Syam


41. Sebelum menjabat sebagai khalifah, muawiyah bin abu sufyan pernah menjabat sebagai...yaitu di masa khalifah usman bin affan
a. Gubernur madinah
b. Gubernur kufah
c. Gubernur syiria
d. Gubernur makkah

Jawaban:
c. Gubernur syiria


42. Ammul jamaah merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah islam, peristiwa ini terjadi pada masa khalifah...
a. Ali bin abi thalib
b. Husein bin ali
c. Muawiyah bin abu sufyan
d. Umar bin khattab

Jawaban:
 b. Husein bin ali


43. Muawiyah bin abu sufyan merupakan salah satu sahabat rasulullah saw. Yang aktif sebagai penulis wahyu dan perawi hadits, dia masuk islam ketika di laksanakannya...
a. Fathul makkah
b. Perjanjian aqabah I
c. Perjanjian aqabah II
d. Perjanjian hudaibiyah

Jawaban:
d. Perjanjian hudaibiyah