Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

28 Soal Dinasti Ayyubiyah Beserta Jawaban

Soal Pilihan Ganda Materi Dinasti Ayyubiyah

1. Seorang bekas kepala rumah tangga Khalifah al-Adid yang memberontakan kepada Salahuddin Yusuf al-Ayubbi adalah....
a. Zanki
b. Syekh Sinan
c. Hajib
d. Ismail

Jawaban:
b. Syekh Sinan


2. Di bawah ini adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam membangun pemerintahan, kecuali....
a. Menggantikan mazhab negara dari mazhab Syi’ah menjadi mazhab Suni
b. Mengganti pegawai-pegawai yang korup
c. Membangun Bendungan Aswan
d. Mengembangkan Universitas al-Azhar

Jawaban:
c. Membangun Bendungan Aswan


3. Pemberontakan kaum Assasin dipimpin oleh....
a. Al-Malik
b. Syekh Sinan
c. Hajib
d. Nurduddin Zanki

Jawaban:
b. Syekh Sinan


4. Salah seorang raja dari Eropa yang terlibat dalam Perang Sabit melawan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah....
a. Charlemagne
b. Philip 2
c. Cyrus Agung
d. Darrus Angung

Jawaban:
b. Philip 2


5. Setelah perdamaian dengan tentara Salib, Salahuddin yusuf al-Ayyubi memindahkan ibu kota pemerintahan ke....
a. Tripoli
b. Madinah
c. Qairawan
d. Damaskus

Jawaban:
d. Damaskus


6. Runtuhnya Dinasti Ayyubiyah ditandai dengan....
a. Kemenangan Qutuz atas tentara Mongol di Ain Jalut
b. Meninggalkan Sultan as-Salih
c. Diangkatnya Syajarat ad-Durr sebagai Sultanah
d. Kemenangan tentara Salib di Yerussalem

Jawaban:
a. Kemenangan Qutuz atas tentara Mongol di Ain Jalut


7. Seorang ahli sejarah yang datang untuk mengajar al-Azhar pada masa Bani Ayyubiyah adalah....
a. Abul Qasim al-Manfakubi
b. Hasan bin Khatir al-Farisi
c. Syamsuddin Khallikan
d. Abu Abdullah muhammad bin Barakat

Jawaban:
c. Syamsuddin Khallikan


8. Khalifah al-Mua’izz Lidinillah mendirikan al-Azhar dibantu oleh....
a. Jauhariyah
b. Maliksyah
c. Salahuddin yusuf al-Ayyubi
d. Jauhar as-Siqily

Jawaban:
d. Jauhar as-Siqily


9. Al-Azhar menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa sultan ... dari Dinasti Ayyubiyah.
a. Al-Mu’izz Lidinillah
b. Al-Aziz Imaduddin
c. Ibnu Killis
d. Muhammad bin Nu’man

Jawaban:
a. Al-Mu’izz Lidinillah


10. Berikut adalah cabang ilmu yang pernah berkembang di lingkungan al-Azhar, kecuali....
a. Fikih
b. Sastra
c. Sejarah
d. Astronomi

Jawaban:
c. Sejarah


11. Perang Salib antara kaum Kristen dan kaum muslimin pada mulanya bertujuan untuk....
a. Memperebut Kota Yerusalam
b. Memperluas wilayah kesuasaan
c. Menemukan harta karun
d. Menemukan kitab suci

Jawaban:
a. Memperebut Kota Yerusalam


12. Ilmuwan besar muslim pada masa Dinasti Ayyubiyah adalah....
a. Ibnu Rusyd
b. Ibnu Sina
c. Al-Qarafi
d. Al-Mawardi

Jawaban:
c. Al-Qarafi


13. Untuk memperkuat pertahanan dalam negeri, Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi membangun benteng....
a. Qa’atul Jabal
b. Birkatul Halazun
c. Diwamul Hard
d. Diwanul Wizarah

Jawaban:
b. Birkatul Halazun


14. Bangunan Suci kaum muslimin di kota Yerusalam adalah....
a. Masjid al-haram
b. Masjid al-Azhar
c. Bait
d. Baitul Maqdis

Jawaban:
d. Baitul Maqdis


15. Runtuhnya Dinasti Fatimiyah di Mesir melatarbelakangi berdirinya...
a. Dinasti Mamluk
b. Dinasti Umayyah
c. Dinasti Abbasiyah
d. Dinasti Ayyubiyah

Jawaban:
d. Dinasti Ayyubiyah


16. Penamaan pada Dinasti Ayyubiyah di Mesir dinisbatkan pada...
a. Nama asli pendirinya
b. Nama tengah pendirinya
c. Nama depan pendirinya
d. Nama belakang pendirinya

Jawaban:
d. Nama belakang pendirinya


17. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah keturunan dari Bani Ayyubiyah yang berasal dari suku...
a. Tikrit
b. Kurdi
c. Dailami
d. Quraisy

Jawaban:
b. Kurdi


18. Berbeda dengan pemerintahan Dinasti Fatimiyah, Dinasti Ayyubiyah adalah penganut paham...
a. Mu'tazilah
b. Sunni
c. Jabariyah
d. Syi'ah

Jawaban:
b. Sunni


19. Popularitas Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi lebih dikenal dikalangan masyarakat luas berkat jasa-jasanya dalam Perang Salib, yaitu perang antara...
a. Pasukan Islam melawan pasukan Quraisy
b. Pasukan Islam melawan pasukan Yahudi Mesir
c. Pasukan Islam melawan pasukan Kristen Eropa
d. Pasukan Yahudi melawan pasukan Kristen Eropa

Jawaban:
c. Pasukan Islam melawan pasukan Kristen Eropa


20. Sebutan paling populer yang diberikan oleh orang-orang barat kepada Salahuddin adalah..
a. Saludin
b. Saladun
c. Suladin
d. Saladin

Jawaban:
d. Saladin


21. Raja Inggris yang dijuluki "The Lion Heart" berkat kegigihannya dalam Perang Salib melawan Salahuddin Al-Ayyubi adalah...
a. Philip II
b. Richard I
c. Amalric I
d. Baldwin V

Jawaban:
b. Richard I


22. Dalam rangka mengganti paham Syiah dengan paham Sunni, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi melakukannya melalui...
a. Penaklukan
b. Pendidikan
c. Pemaksaan
d. Kekerasan

Jawaban:
b. Pendidikan


23. Alasan utama tidak diperkenankan Masjid Al-Azhar untuk Shalat Jum'at oleh Madzhab Syafi'iyah pada Masa Dinasti Ayyubiyah adalah...
a. Shalat Jum'at dipusatkan di Masjid Al-Hakim
b. Tidak diperkenankan Shalat Jum'at di dua Kota
c. Tidak diperkenankan ada dua shalat Jum'at di satu Kota
d. Sudah ada masjid yang didirikan terlebih dahulu untuk Shalat Jum'at

Jawaban:
a. Shalat Jum'at dipusatkan di Masjid Al-Hakim


24. Pendiri Dinasti Ayyubiyah adalah....
a. Shalih Mahmud
b. Jamaluddin
c. Nurudin Zanki
d. Salahudin Yusuf al-Ayyubi

Jawaban:
d. Salahudin Yusuf al-Ayyubi


25. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun....
a. 1175 M
b. 1105 M
c. 1195 M
d. 1165 M

Jawaban:
d. 1165 M


26. Wilayah kekuasaan Dinasti Ayyubiyah adalah sebagai berikut, kecuali....
a. Mesir
b. Andalusia
c. Syam
d. Pelestina

Jawaban:
a. Mesir


27. Panglima perang yang memimpin ekspansi militer ke mesir untuk membantu Dinasti Fatimiyah menyelesaikan pemberontakan adalah...
a. Salahuddin al-Ayyubi
b. Amaduddin Zanki
c. Nuruddin Zanki
d. Asaduddin Syirkuh

Jawaban:
c. Nuruddin Zanki


28. Pada tahun 1167 M, salahuddin yusuf al-Ayyubi kembali memasuki Mesir Untuk menghadapi tentara Salib yang dipimpin oleh....
a. Amauri
b. Baldwin
c. Clement 3
d. Guy de Lusignan

Jawaban:
a. Amauri