Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

28 Soal Dinasti Ayyubiyah Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Dinasti Ayyubiyah

1. Seorang bekas kepala rumah tangga Khalifah al-Adid yang memberontakan kepada Salahuddin Yusuf al-Ayubbi adalah....
a. Zanki
b. Syekh Sinan
c. Hajib
d. Ismail

2. Di bawah ini adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dalam membangun pemerintahan, kecuali....
a. Menggantikan mazhab negara dari mazhab Syi’ah menjadi mazhab Suni
b. Mengganti pegawai-pegawai yang korup
c. Membangun Bendungan Aswan
d. Mengembangkan Universitas al-Azhar

3. Pemberontakan kaum Assasin dipimpin oleh....
a. Al-Malik
b. Syekh Sinan
c. Hajib
d. Nurduddin Zanki

4. Salah seorang raja dari Eropa yang terlibat dalam Perang Sabit melawan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah....
a. Charlemagne
b. Philip 2
c. Cyrus Agung
d. Darrus Angung

5. Setelah perdamaian dengan tentara Salib, Salahuddin yusuf al-Ayyubi memindahkan ibu kota pemerintahan ke....
a. Tripoli
b. Madinah
c. Qairawan
d. Damaskus

6. Runtuhnya Dinasti Ayyubiyah ditandai dengan....
a. Kemenangan Qutuz atas tentara Mongol di Ain Jalut
b. Meninggalkan Sultan as-Salih
c. Diangkatnya Syajarat ad-Durr sebagai Sultanah
d. Kemenangan tentara Salib di Yerussalem

7. Seorang ahli sejarah yang datang untuk mengajar al-Azhar pada masa Bani Ayyubiyah adalah....
a. Abul Qasim al-Manfakubi
b. Hasan bin Khatir al-Farisi
c. Syamsuddin Khallikan
d. Abu Abdullah muhammad bin Barakat

8. Khalifah al-Mua’izz Lidinillah mendirikan al-Azhar dibantu oleh....
a. Jauhariyah
b. Maliksyah
c. Salahuddin yusuf al-Ayyubi
d. Jauhar as-Siqily

9. Al-Azhar menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa sultan ... dari Dinasti Ayyubiyah.
a. Al-Mu’izz Lidinillah
b. Al-Aziz Imaduddin
c. Ibnu Killis
d. Muhammad bin Nu’man

10. Berikut adalah cabang ilmu yang pernah berkembang di lingkungan al-Azhar, kecuali....
a. Fikih
b. Sastra
c. Sejarah
d. Astronomi

11. Perang Salib antara kaum Kristen dan kaum muslimin pada mulanya bertujuan untuk....
a. Memperebut Kota Yerusalam
b. Memperluas wilayah kesuasaan
c. Menemukan harta karun
d. Menemukan kitab suci

12. Ilmuwan besar muslim pada masa Dinasti Ayyubiyah adalah....
a. Ibnu Rusyd
b. Ibnu Sina
c. Al-Qarafi
d. Al-Mawardi

13. Untuk memperkuat pertahanan dalam negeri, Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi membangun benteng....
a. Qa’atul Jabal
b. Birkatul Halazun
c. Diwamul Hard
d. Diwanul Wizarah

14. Bangunan Suci kaum muslimin di kota Yerusalam adalah....
a. Masjid al-haram
b. Masjid al-Azhar
c. Bait
d. Baitul Maqdis

15. Runtuhnya Dinasti Fatimiyah di Mesir melatarbelakangi berdirinya...
a. Dinasti Mamluk
b. Dinasti Umayyah
c. Dinasti Abbasiyah
d. Dinasti Ayyubiyah

16. Penamaan pada Dinasti Ayyubiyah di Mesir dinisbatkan pada...
a. Nama asli pendirinya
b. Nama tengah pendirinya
c. Nama depan pendirinya
d. Nama belakang pendirinya

17. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah keturunan dari Bani Ayyubiyah yang berasal dari suku...
a. Tikrit
b. Kurdi
c. Dailami
d. Quraisy

18. Berbeda dengan pemerintahan Dinasti Fatimiyah, Dinasti Ayyubiyah adalah penganut paham...
a. Mu'tazilah
b. Sunni
c. Jabariyah
d. Syi'ah

19. Popularitas Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi lebih dikenal dikalangan masyarakat luas berkat jasa-jasanya dalam Perang Salib, yaitu perang antara...
a. Pasukan Islam melawan pasukan Quraisy
b. Pasukan Islam melawan pasukan Yahudi Mesir
c. Pasukan Islam melawan pasukan Kristen Eropa
d. Pasukan Yahudi melawan pasukan Kristen Eropa

20. Sebutan paling populer yang diberikan oleh orang-orang barat kepada Salahuddin adalah..
a. Saludin
b. Saladun
c. Suladin
d. Saladin

21. Raja Inggris yang dijuluki "The Lion Heart" berkat kegigihannya dalam Perang Salib melawan Salahuddin Al-Ayyubi adalah...
a. Philip II
b. Richard I
c. Amalric I
d. Baldwin V

22. Dalam rangka mengganti paham Syiah dengan paham Sunni, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi melakukannya melalui...
a. Penaklukan
b. Pendidikan
c. Pemaksaan
d. Kekerasan

23.Alasan utama tidak diperkenankan Masjid Al-Azhar untuk Shalat Jum'at oleh Madzhab Syafi'iyah pada Masa Dinasti Ayyubiyah adalah...
a. Shalat Jum'at dipusatkan di Masjid Al-Hakim
b. Tidak diperkenankan Shalat Jum'at di dua Kota
c. Tidak diperkenankan ada dua shalat Jum'at di satu Kota
d. Sudah ada masjid yang didirikan terlebih dahulu untuk Shalat Jum'at

24. Pendiri Dinasti Ayyubiyah adalah....
a. Shalih Mahmud
b. Jamaluddin
c. Nurudin Zanki
d. Salahudin Yusuf al-Ayyubi

25. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun....
a. 1175 M
b. 1105 M
c. 1195 M
d. 1165 M

26. Wilayah kekuasaan Dinasti Ayyubiyah adalah sebagai berikut, kecuali....
a. Mesir
b. Andalusia
c. Syam
d. Pelestina

27. Panglima perang yang memimpin ekspansi militer ke mesir untuk membantu Dinasti Fatimiyah menyelesaikan pemberontakan adalah...
a. Salahuddin al-Ayyubi
b. Amaduddin Zanki
c. Nuruddin Zanki
d. Asaduddin Syirkuh

28. Pada tahun 1167 M, salahuddin yusuf al-Ayyubi kembali memasuki Mesir Untuk menghadapi tentara Salib yang dipimpin oleh....
a. Amauri
b. Baldwin
c. Clement 3
d. Guy de Lusignan

Kunci Jawaban:

1. b. Syekh Sinan
2. c. Membangun Bendungan Aswan
3. b. Syekh Sinan
4. b. Philip 2
5. d. Damaskus
6. a. Kemenangan Qutuz atas tentara Mongol di Ain Jalut
7. c. Syamsuddin Khallikan
8. d. Jauhar as-Siqily
9. a. Al-Mu’izz Lidinillah
10. c. Sejarah
11. a. Memperebut Kota Yerusalam
12. c. Al-Qarafi
13. b. Birkatul Halazun
14. d. Baitul Maqdis
15. d. Dinasti Ayyubiyah
16. d. Nama belakang pendirinya
17. b. Kurdi
18. b. Sunni
19. c. Pasukan Islam melawan pasukan Kristen Eropa
20. d. Saladin
21. b. Richard I
22. b. Pendidikan
23. a. Shalat Jum'at dipusatkan di Masjid Al-Hakim
24. d. Salahudin Yusuf al-Ayyubi
25. d. 1165 M
26. a. Mesir
27. c. Nuruddin Zanki
28. a. Amauri