Skip to main content

41 Soal Sistem Peredaran Darah Manusia Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Sistem Peredaran Darah Manusia

1. Bagian jantung yang menerima darah dari pulmo yaitu …
A. Atrium sinister
B. Ventrikel dexter
C. Atrium dexter
D. Arteri pulmonalis
E. Ventrikel sinister

2. Penyataan berikut yang benar tentang sistem pembuluh limfa adalah …
A. Gerak cairan limfa yang disebabkan adanya denyut jantung
B. Pembuluh limfa bergabung dengan pembuluh arteri
C. Pembuluh limfa merupakan peredarah terbuka
D. Pembuluh limfa tidak memiliki klep
E. Cairan limfa banyak mengandung sari makanan

3. Natrium sitrat selalu dibutuhkan dalam darah yang diinginkan untuk transfusi darah karena …
A. Na sitrat mencegap pembentukan fibrin dan fibrinogen
B. Na sitrat dapat melarutkan vitamin K yang penting untuk pembekuan darah
C. Na sitrat mencegah pertumbuhan bakterid. Na sitrat dapat mengikat Ca
D. Na sitrat penting untuk membunuh kuman yang mungkin terdapat dalam darah

4. Jika seseorang memerlukan transfusi darah, perlu diketahui dahulu golongan darah orang tersebut untuk menghindari adanya penggumpalan. Reaksi penggumpalan ini disebabkan oleh …
A. Masuknya sel – sel darah merah
B. Masuknya hemoglobin
C. Adanya reaksi antigen antibodi
D. Masuknya trombosit
E. Masuknya serum darah

5. Transfusi darah dari donor yang bergolongan darah A ke resipen yang bergolongan darah B, menyebabkan aglutinasi katena bertemunya …
A. Aglitinogen A dengan Aglutinin α
B. Aglitinogen B dengan Aglutinin α
C. Aglitinogen B dengan Aglutinin β
D. Aglitinogen A dengan Aglutinin β
E. Aglitinogen β dengan Aglutinin B

6. Bayi dalam kandungan mendapatkan makanan dari ibunya dengan jalan …
A. Melalui mulut bayi
B. Difusi melalui plasenta
C. Difusi melalui permukaan bayi tubuh
D. Melalui pembuluh darah dalam tubuh bayi
E. Melalui pembuluh darah ibu yang masuk ke dalam tubuh bayi

7. Pada waktu diperiksa oleh dokter, tekanan darah Rianan yang ditunjukkan oleh Sphygmomanometer adalah 120 / 80 mmHg. Angka 80 mmHg menunjukkan …
A. Sistoles
B. Tekanan otot jantung
C. Diastoles
D. Jumlah darah yang keluar
E. Jumlah denyut nadi dari jantung

8. Ion Ca penting dalam proses pembentukan darah karena ion Ca …
A. Memengaruhi perubahan fibrinogen menjadi fibrin
B. Berfungsi dalam pembentukan protrombin
C. Memengaruhi pengubahan protrombin menjadi trombin
D. Memacu keluarnya zat anti hemofilia
E. Memacu terlepasnya enzim trombokinase

9. Gangguan peredaran darah yang berupa pengerasan pembuluh nadi yang disebabkan karena adanya endapan kapur disebut …
A. Hemofili
B. Miokarditis
C. Arterosklerosis
D. Embolus
E. Arteriosklerosis

10. Eritroblastosis fetalis pada bayi disebabkan oleh ….
A. Antigen anak masuk ke dalam darah ibu
B. Induksi mikroorganisme dalam kandungan
C. Aglutinin ibu masuk ke dalam darah bayi
D. Rusaknya aglutinin bayi
E. Masuknya antigen ibu ke dalam darah bayi

11. Pengerasan pembuluh darah karena adanya endapan endapan lemak disebut ….
A. Arteriosklerosis
B. Arterosklerosis
C. Embolus
D. Trombus
E. Hemoroid

12. Sistem sirkulasi darah pada cacing bersifat tertutup sebab …
A. Peredarannya melalui pembuluh darah punggung
B. Peredarannya melalui pembuluh darah perut
C. Selama peredarannya, darah selalu dalam pembuluh
D. Sistem sirkulasi darah terdapat pembuluh darah punggung, perut dan samping
E. Sistem sirkulasi sampingnya terdapat 5 pasang lengkung

13. Hewan yang memiliki sistem sirkulasi darah tertutup yaitu ….
A. Belalang dan katak
B. Siput dan ikan
C. Cacing tanah dan katak
D. Cacing tanah dan udang
E. Udang dan nyamuk

14. Penyataan berikut berhubungan dengan darah serangga :
(1) Hanya digunakan untuk mengangkut sari makanan
(2) Berwarna merah muda
(3) Tidak mengandung hemoglobin
(4) Hanya digunakan untuk mengangkut O2 dan CO2
(5) Untuk mengangkut sari makanan dan udara pernapasan
Pernyataan yang benar adalah …
A. 1 dan 2
B. 3 dan 4
C. 1 dan 3
D. 3 dan 5
E. 2 dan 4

15. Darah seranggan mempunyai ciri dan fungsi sebagai berikut :
1) Hanya digunakan untuk mengangkut sari makanan
2) Berwarna merah muda
3) Mengandung hemosianin
4) Hanya digunakan untuk mengangkut O2 dan CO2
5) Untuk mengangkut sari makanan dan udara pernapasan
Ciri dan fungsi darah pada serangga adalah ….
A. 1 dan 2
B. 3 dan 4
C. 1 dan 3
D. 3 dan 5
E. 2 dan 4

16. Sistem pembuluh balik pada katak yang mengangkut darah dari paru – paru dan kulit adalah …
A. Vena kava
B. Vena porta
C. Arteri pulmonalis
D. Arteri karotis
E. Vena pulmonalis

17. Persamaan peredaran darah cacing dan kadal adalah ….
A. Bersifat terbuka
B. Peredarah darah tunggal
C. Peredaraha darah ganda
D. Darah mengandung hemoglobin
E. Memeiliki dua ruang jantung

18. Darah yang mengandung CO2 paling banyak terdapat pada . . .
A. Vena pulmonalis
B. Ventrikel
C. Atrium kiri
D. Arteri pulmonalis
E. Arteri koroner

19. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui . . .
A. Jantung – aorta – seluruh tubuh – jantung
B. Jantung – aorta – paru paru – jantung
C. Jantung – seluruh tubuh – paru paru– jantung
D. Jantung – vena pulmonis – arteri pulmonis – jantung
E. Jantung – arteri pulmonis – paru paru – vena pulmonis – jantung

20. Membesarnya atau melebarnya pembuluh vena yang berada disekitar lubang pelepasan (anus) disebut
A. Hemofiliah
B. Anemiah
C. Wasir
D. Varises
E. Talasemia

21. Kelainan karena darah tidak dapat membeku di sebut . . .
A. Anemia
B. Leukimia
C. Talasemia
D. Hemofilia
E. Hipertansi

22. Jantung ikan terdiri dari . . .
A. Tiga atrium
B. Dua ventrikel dan satu atrium
C. satu ventrikel dan dua atrium
D. satu ventrikel dan satu atrium
E. Dua ventrikel dan dua atrium

23. Jantung katak terdiri dari
A. 2 atrium dan 2 ventrikel
B. 2 atrium dan 1 ventrikel
C. 1 atrium dan 1 ventrikel
D. 1 atrium dan 2 ventrikal
E. 3 atrium dan 1 ventrikal

24. Warna merah cerah pada darah manusia disebabkan oleh ….
A. reaksi antara O2 dengan hemoglobin
B. leukosit yang mengandung hemoglobin
C. plasma yang mengandung hemoglobin
D. eritrosit yang mengandung hemoglobin
E. reaksi antara CO2 dan hemoglobin

25. Setelah mengalami proses pencernaan, sari makanan siap untuk diserap dan dibawa ke seluruh tubuh oleh darah. Bagian darah yang berperan dalam pengangkutan adalah ….
A. Plasma
B. Eritrosit
C. Leukosit
D. Trombosit
E. limfosit

26. Komponen yang tidak termasuk plasma adalah ….
A. Air
B. Fibrinogen
C. Trombosit
D. Globulin
E. albumin

27. Komponen pada darah yang memiliki jumlah paling banyak adalah ….
A. Eritrosit
B. Leukosit
C. plasma darah
D. trombosit
E. keping darah

28. Busung lapar (HO = honger oedema) ditandai dengan edema yaitu meningkatnya cairan di jaringan dan tubuhnya menjadi bengkak. Hal ini terjadi karena di dalam darah kekurangan . . . .
A. globulin
B. albumin
C. fibrinogen
D. hemoglobin

29. Saat jantung berdetak, bagian manakah yang memiliki tekanan paling tinggi?
A. serambi kiri
B. bilik kiri
C. serambi kanan
D. bilik kanan

30. Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah . . . .
A. eritrosit
B. leukosit
C. trombosit
D. plasma darah

31. Fungsi sel darah merah adalah . . . .
A. mengedarkan makanan
B. mengedarkan hormon
C. membunuh kuman
D. mengikat oksigen

32. Orang yang bergolongan darah A tidak mungkin mendonorkan darahnya kepada orang yang bergolongan darah B karena akan terjadi penggumpalan darah. Hal ini terjadi karena . . . .
A. aglutinogen A akan bertemu dengan aglutinin α
B. aglutinin β akan bertemu dengan aglutinogen B
C. aglutinogen B akan bertemu dengan aglutinin β
D. aglutinin α akan bertemu dengan aglutinin β

33. Membekukan darah pada saat terjadinya luka merupakan fungsi dari . . . .
A. plasma darah
B. eritrosit
C. leukosit
D. trombosit

34. Pada membran sel darah merah orang yang bergolongan darah A terdapat . . . .
A. aglutinogen A
B. aglutinogen B
C. tidak memiliki aglutinogen
D. memiliki aglutinogen A dan B

35. Di antara pembuluh darah berikut yang darahnya kaya oksigen adalah . . .
A. Vena hati
B. vena dari ginjal
C. Vena paru paru
D. Vena dari usus
E. Vena dari jantung

36. Sel darah yang mampu bergerak amubocyt dan memakan kuman penyakit kecuali adalah . . .
A. Monocyt
B. Neutrofil
C. Limfosit
D. Basophyl
E. Eosinofil

37. Darah dari seluruh tubuh yang masuk ke jantung pertama kali masuk ke ruang . . .
A. Bilik kiri
B. Serambi kiri
C. Bilik kanan
D. Serambi kanan
E. Tidak ada yang benar

38. Dalam sistem peredaran darah manusia dikenal adanya tiga pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pernyataan berikut ini yang berkaitan dengan vena adalah. . .
A. Mengangkut darah di mana kadar darah O2 tinggi
B. Jalannya meninggalkan jantung
C. Mengangkut darah di mana kadar darah CO2 tinggi
D. Jalannya menuju jantung
E. Mengangkut darah di mana kadar darah CO2 tinggi Jalannya menuju jantung

39. Pernyataan di bawah ini adalah fungsi sistem sirkulasi pada manusia, kecuali . . . .
A. Mengangkut zat nutrisi ke seluru jaringan tubuh
B. Menghantarkan rangsang ke organ organ tubuh
C. Mengatur suhu tubuh
D. Mengangkut sisa sisa metabolisme ke alat pengeluaran
E. Mengedarkan oksigen ke keseluruh jaringan tubuh

40. Dimana sel-selnya tidak mampu mensintesis rantai polipeptida alfa dan rantai polipeptida beta yang cukup. Merupakan ciri-ciri penyakit dari
A. Leukimia
B. Anemia
C. Hemofilia
D. Jantung
E. Talasemia

41. Di dalam jantung terdapat beberapa katup atau sekat yang membatasi ruang ruang jantung.
Katup semilunaris terdapat antara. . .
A. Bilik kiri dengan aorta
B. Serambi kanan dan bilik kanan
C. Bilik lkanan dan nadi paru paru
D. Serambi kiri dan bilik kiri

Jawaban:

1. A. Atrium sinister
2. C. Pembuluh limfa merupakan peredarah terbuka
3. D. Na sitrat penting untuk membunuh kuman yang mungkin terdapat dalam darah
4. C. Adanya reaksi antigen antibodi
5. C. Aglitinogen B dengan Aglutinin β
6. B. Difusi melalui plasenta
7. C. Diastoles
8. C. Memengaruhi pengubahan protrombin menjadi trombin
9. E. Arteriosklerosis
10. E. Masuknya antigen ibu ke dalam darah bayi
11. B. Arterosklerosis
12. D. Sistem sirkulasi darah terdapat pembuluh darah punggung, perut dan samping
13. C. Cacing tanah dan katak
14. C. 1 dan 3
15. C. 1 dan 3
16. E. Vena pulmonalis
17. D. Darah mengandung hemoglobin
18. D. Arteri pulmonalis
19. E. Jantung – arteri pulmonis – paru paru – vena pulmonis – jantung
20. C. Wasir
21. D. Hemofilia
22. D. satu ventrikel dan satu atrium
23. B. 2 atrium dan 1 ventrikel
24. D. eritrosit yang mengandung hemoglobin
25. B. Eritrosit
26. C. Trombosit
27. C. plasma darah
28. B. albumin
29. B. bilik kiri
30. A. eritrosit
31. D. mengikat oksigen
32. A. aglutinogen A akan bertemu dengan aglutinin α
33. D. trombosit
34. A. aglutinogen A
35. C. Vena paru paru
36. C. Limfosit
37. D. Serambi kanan
38. E. Mengangkut darah di mana kadar darah CO2 tinggi Jalannya menuju jantung
39. B. Menghantarkan rangsang ke organ organ tubuh
40. E. Talasemia
41. A. Bilik kiri dengan aorta

Popular posts from this blog

59 Soal Teks Eksplanasi

Soal Pilihan Ganda Mengenai Teks Eksplanasi 1. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah … a. Isinya memuat fakta b. Muatannya didasarkan pada pendapat / opini c. Adanya langkah prosedur d. Memuat unsur kekonyolan e. Terdapat unsur persuasif di dalamnya 2. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan …. a. apa dan siapa b. kapan dan dimana c. bagaimana dan mengapa d. berapa dan bagaimana e. siapa dan mengapa 3. Berikut ini ciri-ciri teks eksplanasi, kecuali …. a. struktur terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup b. memuat informasi sesungguhnya/fakta c. memuat informasi yang bersifat keilmuan d. menjelaskan suatu kondisi atau fenomena e. berisi langkah-langkah kerja 4. Kutipan berikut untuk nomor 4 dan 5 Korean Pop atau yang disebut K-Pop adalah jenis musik populer yang berasl dari Korea Selatan. Demam K-Pop pun kini sudah mendunia, termasuk di Indonesia. Demam K-Pop di Indonesia dilatarbelakangi fenomena Piala Dunia Korea – Jepang 2002 yang berakhir de

33 Soal Media Promosi

Soal Pilihan Ganda Mengenai Media Promosi 1. Contoh penggunaan katalog antara lain digunakan oleh a. Detik b. Alfamart c. Okezone d. Liputan 2. Semacam booklet (buku kecil) yang tak berjilid... a. Brosur b. Radio c. Website d. Pamflet 3. Media komunikasi massa yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan kepada khalayak massa dan berbentuk cetakan... a. Majalah b. Ebook c. Booklet d. Koran 4. Suatu media informasi dan promosi yang sering digunakan oleh para perusahaan dalam memasarkan sebuah produk, biasanya spanduk terdapat pada tepi jalan raya atau diwarung-warung... a. Majalah b. Ebook c. Booklet d. Spanduk 5. Berikut kelebihan dari media promosi banner, kecuali... a. Iklan banner dapat memberikan di atas rata-rata iklan lainnya. b. Pertumbuhan penggunaan blocker iklan mencegah pengguna melihat iklan c. Iklan banner adalah alat branding yang sangat baik. d. Iklan banner dapat membawa traffic bertarget yang tertarik dengan penawaran Anda.

33 Soal Pengolahan dan Kewirausahaan Makanan Asli Khas Daerah (Orisinil) Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Pengolahan dan Kewirausahaan Makanan Asli Khas Daerah (Orisinil) 1. Bahan pembuatan makanan asli khas daerah Nusantara yang orisinil dari bahan hewani contohnya sebagai berikut, kecuali …. A. ikan B. telur C. kacang D. daging sapi E. kepiting 2. Kandungan makanan asli khas daerah berupa karbohidrat, protein, dan lemak berfungsi sebagai sumber …. A. energi B. zat pembangun C. zat pegganti sel yang rusak D. zat pengatur E. zat perintis 3. Tahu yang berasal dari asli daerah jawa barat, dikenal dengan nama tahu …. A. pong B. sutra C. sumedang, misihu D. jepang E. bacem 4. Perhatikan gambar dibawah ini! Gambar semur jengkol tersebut adalah makanan asli khas daerah …. A. Maluku B. batak C. Bali D. Betawi E. Makassar 5. Masakan dengan memakai sayur mayor mentah merupakan khas dari daerah … A. jawa tengah B. jawa timur C. jawa barat D. bali E. ambon 6. Berikut beberapa teknik dalam mengolah makanan khas daerah nusatara, kecuali …. A. menggoreng B. mengukus C. ove