10 Soal Hidup Tertib Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Hidup Tertib


1. Hidup tertib itu ....
a. Tidak berguna
b. Bermanfaat
c. Harus dilupakan
d. Dijauh

Jawaban:
b. Bermanfaat

  
2. Belajar harus kita lakukan dengan ....
a. Teratur
b. Jika dapat hadiah
c. Malas
d. Kapan-kapan

Jawaban:
a. Teratur

  
3. Hidup tertib adalah perbuatan yang ....
a. Buruk
b. Tercela
c. Jahat
d. Terpuji

Jawaban:
d. Terpuji

  
4. Kita harus mau mengantri dengan ....
a. Suka-suka sendiri
b. Kalau lagi mau saja
c. Kacau
d. Tertib

Jawaban:
d. Tertib

  
5. Rajin belajar membuat kita menjadi ....
a. Bodoh
b. Miskin
c. Pintar
d. Malas

Jawaban:
c. Pintar

  
6. Hidup tertib harus dilakukan di ....
a. Semua tempat
b. Rumah
c. Sekolah
d. Masyarakat

Jawaban:
a. Semua tempat

  
7. Selesai belajar maka buku-bukunya harus ....
a. Dibiarkan
b. Ditinggalkan
c. Dibuang
d. Dirapikan

Jawaban:
d. Dirapikan

  
8. Tidur tidak boleh terlalu malam agar tidak ....
a. Lelap
b. Kesiangan
c. Kelelahan
d. Sakit

Jawaban:
b. Kesiangan

  
9. Sebelum makan kita harus .... dahulu.
a. Berdoa
b. Tidur
c. Nonton tv
d. Main hp

Jawaban:
a. Berdoa

  
10. Saat makan kita tidak boleh ....
a. Pakai sendok
b. Pakai tangan kanan
c. Makan pelan-pelan
d. Rebutan makanan

Jawaban:
d. Rebutan makanan