Skip to main content

20 Soal Sejarah Sebagai Ilmu Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Sejarah Sebagai Ilmu
 1. Dengan mempelajari sejarah, kita akan mempunyai wawasan sejarah. Pernyataan ini menurut pendapat....
  a. Nugroho Notosusanto
  b. C.P. Hill
  c. Sartono Kartodirdjo
  d. E.H. Carr
 2. Konsep kronologi penting dalam mengkaji peristiwa sejarah karena....
  a. Membuat urutan-urutan peristiwa berdasarkan tahun atau abjad
  b. Memudahkan dalam mengelompokkan berbagai peristiwa
  c. Menetapkan suatu peristiwa sebagai tonggak sejarah
  d. Mengungkapkan terjadinya suatu peristiwa
 3. Makna harfiah sejarah sebagai sesuatu yang telah terjadi, terdapat pada kata....
  a. Syajarotun
  b. Silsilah
  c. History
  d. Geschicht
 4. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarotun yang berarti....
  a. Batang
  b. Daun
  c. Pohon/kayu
  d. Ranting
 5. Sejarah mempunyai arti “terjadi” dari kata “geschieden” yang berasal dari bahasa....
  a. Spanyol
  b. Belanda
  c. Italia
  d. Swiss
 6. History is a science, no less and no more merupakan pendapat yang dikemukakan oleh....
  a. J.B. Burry
  b. Nugroho Notosusanto
  c. E.H. Carr
  d. C.P. Hill
 7. Dengan mempelajari kisah-kisah sejarah di tempat yang jauh di negara-negara lain seolah-olah kita bertamasya, yang ini merupakan kegunaan sejarah dalam segi memberi.....
  a. Pelajaran
  b. Ilham
  c. Pengajaran
  d. Hiburan
 8. Sejarah sebagai peristiwa juga disebut sejarah....
  a. Objektif
  b. Subjektif
  c. Berulang
  d. Sebagai kisah
 9. Sejarah menginformasikan pengetahuan disebut kegunaan sejarah sebagai....
  a. Edukatif
  b. Ilham
  c. Rekreatif
  d. Instruktif
 10. Kegunaan dari dalam yang nampak terkait dengan keilmuan dan pembinaan profesi kesejahteraan adalah fungsi.....
  a. Ekstrinsik
  b. Intrinsik
  c. Objektif
  d. Sistematis
 11. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan, yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan pernyataan tersebut dikemukakan oleh....
  a. J.B. Burry
  b. York Powell
  c. R.Moh. Ali
  d. Moh. Yamin
 12. Kata sejarah diambil dari kata syajarotun, berasal dari bahasa....
  a. Sanskerta
  b. Inggris
  c. Belanda
  d. Arab
 13. Ilmu sejarah berkembang sejalan dengan....
  a. Pengetahuan umum
  b. Perkembangan ilmu dan sains lainnya
  c. Perkembangan iptek
  d. Perkembangan kehidupan manusia
 14. Berikut ini yang bukan termasuk syarat-syarat dari suatu ilmu pengetahuan atau syarat-syarat ilmiah adalah....
  a. Ada objek masalahnya
  b. Memiliki metode
  c. Tersusun secara sistematis
  d. Bersifat terbuka
 15. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena....
  a. Sejarah memiliki syarat-syarat ilmu
  b. Sejarah memiliki cerita
  c. Sejarah mengisahkan kehidupan masa lampau
  d. Sejarah mengisahkan kehidupan masa kini
 16. Salah satu fungsi sejarah yang paling utama adalah sebagai media untuk mengetahui masa lampau dan sebagai ilmu. Hal ini merupakan fungsi sejarah secara....
  a. Umum
  b. Keseluruhan
  c. Intrinsik
  d. Ekstrinsik
 17. Sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat, dikemukakan oleh...
  a. Nugroho Nutosusanto
  b. Patick Gardiner
  c. Ibnu Khaldun
  d. J.V. Bruce
 18. Sejarah sebagai ilmu karena memiliki ciri-ciri berikut, kecuali....
  a. Tujuan
  b. Metode
  c. Subjektif
  d. Sistematis
 19. Pengertian historia dalam bahasa Yunani adalah....
  a. Peristiwa pada masa lampau
  b. Kisah yang sudah terjadi
  c. Apa yang diketahui karena penyelidikan
  d. Cerita yang tidak dapat dilupakan
 20. Peristiwa sejarah disebut sebagai suatu peristiwa yang abadi, karena....
  a. Inspirasi bagi perubahan bangsa
  b. Memberi hikmah pada manusia
  c. Menjadi pedoman hidup manusia
  d. Tidak pernah berubah-ubah
Jawaban:
 1. a. Nugroho Notosusanto
 2. b. Memudahkan dalam mengelompokkan berbagai peristiwa
 3. d. Geschicht
 4. c. Pohon/kayu
 5. b. Belanda
 6. a. J.B. Burry
 7. d. Hiburan
 8. a. Objektif
 9. a. Edukatif
 10. b. Intrinsik
 11. d. Moh. Yamin
 12. d. Arab
 13. d. Perkembangan kehidupan manusia
 14. d. Bersifat terbuka
 15. a. Sejarah memiliki syarat-syarat ilmu
 16. d. Ekstrinsik
 17. c. Ibnu Khaldun
 18. c. Subjektif
 19. c. Apa yang diketahui karena penyelidikan
 20. d. Tidak pernah berubah-ubah

Popular posts from this blog

59 Soal Teks Eksplanasi

Soal Pilihan Ganda Mengenai Teks Eksplanasi 1. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah … a. Isinya memuat fakta b. Muatannya didasarkan pada pendapat / opini c. Adanya langkah prosedur d. Memuat unsur kekonyolan e. Terdapat unsur persuasif di dalamnya 2. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan …. a. apa dan siapa b. kapan dan dimana c. bagaimana dan mengapa d. berapa dan bagaimana e. siapa dan mengapa 3. Berikut ini ciri-ciri teks eksplanasi, kecuali …. a. struktur terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup b. memuat informasi sesungguhnya/fakta c. memuat informasi yang bersifat keilmuan d. menjelaskan suatu kondisi atau fenomena e. berisi langkah-langkah kerja 4. Kutipan berikut untuk nomor 4 dan 5 Korean Pop atau yang disebut K-Pop adalah jenis musik populer yang berasl dari Korea Selatan. Demam K-Pop pun kini sudah mendunia, termasuk di Indonesia. Demam K-Pop di Indonesia dilatarbelakangi fenomena Piala Dunia Korea – Jepang 2002 yang berakhir de

33 Soal Media Promosi

Soal Pilihan Ganda Mengenai Media Promosi 1. Contoh penggunaan katalog antara lain digunakan oleh a. Detik b. Alfamart c. Okezone d. Liputan 2. Semacam booklet (buku kecil) yang tak berjilid... a. Brosur b. Radio c. Website d. Pamflet 3. Media komunikasi massa yang bertujuan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promosi, anjuran, larangan-larangan kepada khalayak massa dan berbentuk cetakan... a. Majalah b. Ebook c. Booklet d. Koran 4. Suatu media informasi dan promosi yang sering digunakan oleh para perusahaan dalam memasarkan sebuah produk, biasanya spanduk terdapat pada tepi jalan raya atau diwarung-warung... a. Majalah b. Ebook c. Booklet d. Spanduk 5. Berikut kelebihan dari media promosi banner, kecuali... a. Iklan banner dapat memberikan di atas rata-rata iklan lainnya. b. Pertumbuhan penggunaan blocker iklan mencegah pengguna melihat iklan c. Iklan banner adalah alat branding yang sangat baik. d. Iklan banner dapat membawa traffic bertarget yang tertarik dengan penawaran Anda.

33 Soal Pengolahan dan Kewirausahaan Makanan Asli Khas Daerah (Orisinil) Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Pengolahan dan Kewirausahaan Makanan Asli Khas Daerah (Orisinil) 1. Bahan pembuatan makanan asli khas daerah Nusantara yang orisinil dari bahan hewani contohnya sebagai berikut, kecuali …. A. ikan B. telur C. kacang D. daging sapi E. kepiting 2. Kandungan makanan asli khas daerah berupa karbohidrat, protein, dan lemak berfungsi sebagai sumber …. A. energi B. zat pembangun C. zat pegganti sel yang rusak D. zat pengatur E. zat perintis 3. Tahu yang berasal dari asli daerah jawa barat, dikenal dengan nama tahu …. A. pong B. sutra C. sumedang, misihu D. jepang E. bacem 4. Perhatikan gambar dibawah ini! Gambar semur jengkol tersebut adalah makanan asli khas daerah …. A. Maluku B. batak C. Bali D. Betawi E. Makassar 5. Masakan dengan memakai sayur mayor mentah merupakan khas dari daerah … A. jawa tengah B. jawa timur C. jawa barat D. bali E. ambon 6. Berikut beberapa teknik dalam mengolah makanan khas daerah nusatara, kecuali …. A. menggoreng B. mengukus C. ove