Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

28 Soal Kerajaan Makassar Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Kerajaan Makassar 
 1. Kerajaan Makassar awalnya terdiri dari dua kerajaan yaitu
  A. Gowa dan Tallo
  B. Ternate dan Tidore
  C. Banten dan Pajang
  D. Bone dan Konawe
 2. Terletak di Sulawesi Selatan ,dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara, merupakan …. Dari Kerajaan Gowa dan Tallo .
  A. Letak Geografis
  B. Kehidupan Politik
  C. Kehidupan Sosial
  D. Kehidupan Budaya
 3. Raja pertama Kerajaan Makassar yang juga telah memeluk Islam adalah …
  A. Sultan Alauddin
  B. Sultan Mahmud Said
  C. Sultan Hasanuddin
  D. Raja Mapasomba
 4. Kehidupan social masyarakat Kerajaaan Makassar terbagi menjadi 3 lapisan, salah satunya adalah gelar karaeng. Yang dimaksud dengan gelar tersebut adalah gelar untuk kaum …
  A. Rakyat biasa
  B. Hamba sahaya
  C. Kaum pekerja
  D. Kaum bangsawan
 5. Tumasaraq adalah gelar untuk kaum …
  A. Rakyat biasa
  B. Hamba sahaya
  C. Kaum pekerja
  D. Kaum buruh
 6. Sultan Alaudin memerintah makassar pada tahun
  A. 1590-1630
  B. 1593-1639
  C. 1589-1620
  D. 1579-1610
 7. Aspek kebudayaan yang sangat menonjol dari Kerajaan Makassar adalah …
  A. Tenun
  B. Seni ukir
  C. Seni lukis
  D. Pinisi
 8. Benteng Ujuang pandang dibangun pada tahun..
  A. 1542
  B. 1543
  C. 1545
  D. 1547
 9. Istana Balla Lompoa terletak di kelurahan..
  A. Sungguminasa
  B. Bulorokareng
  C. Daya
  D. Sudiang
 10. Muhammad Said memerintah selama..
  A. 1636-1660
  B. 1632-1652
  C. 1629-1645
  D. 1639-1653
 11. Salah satu faktor kemajuan Kerajaan Makassar adalah …
  A. Letaknya strategis
  B. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis (1510)
  C. Ditundukannya Kediri pada tahun 1577
  D. Kerajaan Makassar sebagai pusat perdagangan wilayah timur
 12. Yang merupakan faktor kemunduran Kerajaan Makassar …
  A. Regenerasi yang tidak cakap
  B. Serangan Portugis tanggal 24 Agustus 1511
  C. Berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis
  D. Permusuhan antar kaum muda
 13. Isi dari Perjanjian Bongayasangat 18 November 1667 adalah … kecuali
  A. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizing VOC
  B. Makassar harus menganti kerugian perang
  C. Semua benteng harus dihancurkan , kecuali benteng Ujung Pandang
  D. Makassar harus memberikan pajak kepada VOC
 14. Berikut peninggalan kerajaan Makassar, kecuali..
  A. Istana Balla Lompoa
  B. Masjid Katangka
  C. Benteng Ujung Pandang
  D. Kalung Ciwa
 15. Sultan Hasanuddin memerintah selama..
  A. 1653-1669
  B. 1654-1668
  C. 1655-1667
  D. 1656-1666
 16. Secara geografis, letak wilayah kerajaan Makasar terkenal dengan.....
  A. kebudayaan
  B. rempah-rempah
  C. pertanian
  D. perdagangan
  E. industri
 17. Perlawanan rakyat Makasar terhadap VOC terjadi pada tahun 1654-1655 yang di pimpin oleh.....
  A. Sultan Abdul Jalil
  B. Sultan Agung
  C. Abdul Fatah
  D. Sultan Hasanudin
  E. Semua Benar
 18. Pada tanggal berapakah Sultan Hasanudin di paksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya
  A. 8 November 1667
  B. 21 September 1629
  C. 22 Agustus 1628
  D. 7 Juli 1667
  E. 8 Maret 1664
 19. Apa penyebab utama, sultan Hasanudin menggerakkan rakyatnya untuk melawan VOC pd tahun 1668
  A. pajak yang tinggi
  B. cultur stelsel
  C. kerja rodi
  D. pengambilan hak monopoli rempah
  E. semua benar
 20. Perhatikan beberapa kerajaan berikut ini!
  1) Kerajaan Makassar
  2) Kerajaan Aceh
  3) Kerajaan Mataram
  4) Kerajaan Samudera Pasai
  5) Kerajaan Demak
  Kerajaan tersebut yang berkembang di kota-kota pantai adalah…
  A. 1,2, dan 3
  B. 1,2, dan 4
  C. 1,3, dan 5
  D. 2,3, dan 5
 21. Peran Makassar di bidang perdagangan didukung oleh beberapa faktor seperti letak yang strategis, memiliki pelabuhan yang baik, serta didukung jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. Adapun peran terbesar kerajaan Makassar dalam sejarah perdagangan adalah…
  A. penguasa jalur perdagangan di perairan Nusantara
  B. pemimpin monopoli perdagangan rempah terbesar
  C. penghasil utama komoditas beras dan cengkih
  D. pelabuhan transit terbesar di Indonesia Timur
 22. Pada abad ke berapa munculnya kerajaan Goa,Tallo,Sopeng, dan Bone ?
  A. Ke - 17
  B. Ke - 15
  C. Ke - 14
  D. Ke - 13
  E. Ke - 16
 23. Kerajaan Makassar terletak dimana ?
  A. Sulawesi Barat
  B. Sulawesi Utara
  C. Sulawesi Timur
  D. Sulawesi Tenggara
  E. Sulawesi Selatan
 24. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat itiadat dan agama islam yang disebut sebagai ?
  A. Pangadakkang
  B. Pangadukkang
  C. Pingadakkang
  D. Pingadukkang
  E. Pingadukking
 25. Golongan hamba sahaya disebut juga sebagai ?
  A. Ata
  B. Anakarung / kareng
  C. To maradeka
  D. Atan
  E. Tumasaraq
 26. Golongan Bansawan disebut juga sebagai ?
  A. Tumasaraq
  B. Ata
  C. To maradeka
  D. Kareng / anakarung
  E. Atan
 27. Kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran dan perdagangan yaitu pada masa pemerintahan siapa ?
  A. Sultan alaudin
  B. Sultan Muhammad said
  C. Sultan Hasanudin
  D. Ali Mughayat Syah
  E. Saleh Ad- din
 28. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya, disusunlah hukum perniagaan yang disebut Ade Alliopioping Bicarance Pabbalu’e yang merupakan karya ….
  A. Karang Mataoya
  B. Daeng Manrabia
  C. Amanna Gapppa
  D. Sri Alam
  E. Sultan Firman Syah
Kunci Jawaban:
 1. A. Gowa dan Tallo
 2. A. Letak Geografis
 3. A. Sultan Alauddin
 4. D. Kaum bangsawan
 5. A. Rakyat biasa
 6. B. 1593-1639
 7. D. Pinisi
 8. C. 1545
 9. A. Sungguminasa
 10. D. 1639-1653
 11. D. Kerajaan Makassar sebagai pusat perdagangan wilayah timur
 12. A. Regenerasi yang tidak cakap
 13. D. Makassar harus memberikan pajak kepada VOC
 14. D. Kalung Ciwa
 15. A. 1653-1669
 16. D. perdagangan
 17. D. Sultan Hasanudin
 18. A. 8 November 1667
 19. E. semua benar
 20. B. 1,2, dan 4
 21. D. pelabuhan transit terbesar di Indonesia Timur
 22. A. Ke - 17 
 23. E. Sulawesi Selatan
 24. A. Pangadakkang
 25. A. Ata
 26. D. Kareng / anakarung
 27. A. Sultan alaudin
 28. C. Amanna Gapppa