Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

14 Soal Sistem Hukum dan Peradilan Internasional Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Materi Sistem Hukum dan Peradilan Internasional


1. Di bawah ini yang termasuk asas hukum internasional adalah asas....
a. Kepentingan umum
b. Persamaan derajat
c. Kemerdekaan
d. Kemanusiaan

Jawaban:  
a. Kepentingan umum


2. Hubungan antarbangsa, diperlukan adanya saling menukar informasi yang barkaitan dengan bidang hukum antarbangsa yang dilakukan adalah asas....
a. Kebangsaan
b. Persamaan harkat
c. Kepentingan umum
d. Keterbukaan

Jawaban:   
d. Keterbukaan


3. Asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yaitu asas....
a. Territorial
b. Kedamaian
c. Kebangsaan
d. Kemerdekaan

Jawaban:   
d. Kemerdekaan


4. Kewajiban untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh waktu di tempat kedudukan mahkamah serta tidak boleh melakukan pekerjaan lain yang bersifat profesional, merupakan kemandirian dari....
a. Hakim
b. Jaksa
c. Pelaksanaan keputusan
d. Kepaniteraan

Jawaban:   
a. Hakim


5. Hukum yang bertugas mengatur hubungan hukum yang terjadi antarnegara dan organisai antarnegara dalam kaitannya dengan ketentraman hidup bernegara disebut....
a. Hukum publik internasional
b. Hukum perdata internasional
c. Hukum dagang internasional
d. Hukum internasional

Jawaban:  
d. Hukum internasional