Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

28 Pertanyaan Dinasti Ayyubiyah Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilgan Materi Dinasti Ayyubiyah

11. Perang Salib antara kaum Kristen dan kaum muslimin pada mulanya bertujuan untuk....
a. Memperebut Kota Yerusalam
b. Memperluas wilayah kesuasaan
c. Menemukan harta karun
d. Menemukan kitab suci

Jawaban:
a. Memperebut Kota Yerusalam


12. Ilmuwan besar muslim pada masa Dinasti Ayyubiyah adalah....
a. Ibnu Rusyd
b. Ibnu Sina
c. Al-Qarafi
d. Al-Mawardi

Jawaban:
c. Al-Qarafi


13. Untuk memperkuat pertahanan dalam negeri, Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi membangun benteng....
a. Qa’atul Jabal
b. Birkatul Halazun
c. Diwamul Hard
d. Diwanul Wizarah

Jawaban:
b. Birkatul Halazun


14. Bangunan Suci kaum muslimin di kota Yerusalam adalah....
a. Masjid al-haram
b. Masjid al-Azhar
c. Bait
d. Baitul Maqdis

Jawaban:
d. Baitul Maqdis


15. Runtuhnya Dinasti Fatimiyah di Mesir melatarbelakangi berdirinya...
a. Dinasti Mamluk
b. Dinasti Umayyah
c. Dinasti Abbasiyah
d. Dinasti Ayyubiyah

Jawaban:
d. Dinasti Ayyubiyah


16. Penamaan pada Dinasti Ayyubiyah di Mesir dinisbatkan pada...
a. Nama asli pendirinya
b. Nama tengah pendirinya
c. Nama depan pendirinya
d. Nama belakang pendirinya

Jawaban:
d. Nama belakang pendirinya


17. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah keturunan dari Bani Ayyubiyah yang berasal dari suku...
a. Tikrit
b. Kurdi
c. Dailami
d. Quraisy

Jawaban:
b. Kurdi


18. Berbeda dengan pemerintahan Dinasti Fatimiyah, Dinasti Ayyubiyah adalah penganut paham...
a. Mu'tazilah
b. Sunni
c. Jabariyah
d. Syi'ah

Jawaban:
b. Sunni


19. Popularitas Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi lebih dikenal dikalangan masyarakat luas berkat jasa-jasanya dalam Perang Salib, yaitu perang antara...
a. Pasukan Islam melawan pasukan Quraisy
b. Pasukan Islam melawan pasukan Yahudi Mesir
c. Pasukan Islam melawan pasukan Kristen Eropa
d. Pasukan Yahudi melawan pasukan Kristen Eropa

Jawaban:
c. Pasukan Islam melawan pasukan Kristen Eropa