Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

27 Pertanyaan Doa Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilgan Materi Doa


10. Selain meminta kebaikan di dunia maka kita juga harus meminta kebaikan di ....
a. Luar angkasa
b. Bumi
c. Akhirat
d. Alam semesta

Jawaban:
c. Akhirat


11. Berdoa adalah wujud penyerahan hasil dari usaha seorang hamba kepada ....
a. Raja
b. Gubernur
c. Allah Swt
d. Bupati

Jawaban:
c. Allah Swt


12. Mengabulkan semua doa dari manusia, bagi Allah adalah hal yang sangat ....
a. Sulit
b. Susah
c. Sukar
d. Mudah

Jawaban:
d. Mudah


13. Adab-adab dalam berdoa kepada Allah Ta’ala antara lain adalah sebagai berikut, kecuali..
a. Dimana saja
b. Mencari waktu yang mustajab
c. Menghadap kiblat atau Ka’bah
d. Merendahkan suara

Jawaban:
a. Dimana saja


14. Waktu-waktu yang baik untuk berdoa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali
a. Setelah salat wajib
b. Setelah membaca Al-qur’an
c. Ketika susah saja
d. Setelah salat tahajud

Jawaban:
c. Ketika susah saja


15. Pengertian Doa secara khusus tentang isti’anah ....
a. Permohonan pertolongan kepada Allah
b. Panggilan hamba kepada Allah
c. Permohonan hamba kepada Allah
d. Pujian kepada Allah
e. Percakapan hamba dengan Allah

Jawaban:
a. Permohonan pertolongan kepada Allah


16. “Doa itu adalah pokok (otak) dari Ibadah” ....
a. HR. empat Imam hadits dari nu’man bin Basyir
b. Abu Dawud
c. Imam Ahmad bin Hambal
d. an-Nasa'i
e. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah

Jawaban:
a. HR. empat Imam hadits dari nu’man bin Basyir


17. Pengertian Doa secara khusus tentang An Nidaa-u ...
a. Permohonan pertolongan kepada Allah
b. Panggilan hamba kepada Allah
c. Permohonan hamba kepada Allah
d. Pujian kepada Allah
e. Percakapan hamba dengan Allah

Jawaban:
b. Panggilan hamba kepada Allah


18. “Tiada satupun yang lebih dihargai Allah dari pada Doa” ....
a. HR. empat Imam hadits dari nu’man bin Basyir
b. Abu Dawud
c. Imam Ahmad bin Hambal
d. an-Nasa'i
e. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah

Jawaban:
e. HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah