Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

20 Pertanyaan Menjauhi Pergaulan Bebas Beserta Jawaban

Kumpulan Soal Pilgan Materi Menjauhi Pergaulan Bebas


8. Seorang wanita yang telah menikah kemudian dia melakukan hubungan 5ek5u4l dengan seorang suami dari wanita lain, maka jenis zina dan hukumannya adalah...
a. Zina muhson dan diasingkan
b. Zina muhson dan di boikot
c. Zina muhson dan dihukum rajam
d. Zina ghairu muhson dan diasingkan

Jawaban:
c. Zina muhson dan dihukum rajam


9. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas adalah...
a. Menyebabkan hamil diluar nikah
b. Tercukui semua kebutuhan
c. Memiliki teman yang banyak
d. Menguatkan rasa persahabatan

Jawaban:
a. Menyebabkan hamil diluar nikah


10. Hukuman bagi seorang pezina yang sudah menikah adalah...
a. Didera 100x
b. Dirajam
c. Dipenjara seumur hidup
d. Didenda

Jawaban:
b. Dirajam


11. Salah satu hikmah yang dapat diambil dari pelaksanakan hukuman bagi pezina di depan umum adalah...
a. Membuat orang yang berzina menjadi terkenal
b. Mempopulerkan perzinaan
c. Sebagai tontonan yang menghibur
d. Pelaran bagi orang yang tidak berzina supaya jangan coba-coba berzina

Jawaban:
d. Pelaran bagi orang yang tidak berzina supaya jangan coba-coba berzina


12. Salah satu bahaya perzinaan yang nampak disekitar kita adalah terkena penyakit mematikan yaitu....
a. Cacar air
b. HIV/AIDS
c. Gangguan jiwa
d. Kanker

Jawaban:
b. HIV/AIDS


13. Sebab-sebab orang banyak masuk neraka adalah kesalahan dari dua anggota tubuh manusia yaitu...
a. Tangan dan kaki
b. Mata dan telinga
c. Mulut dan kemaluan
d. Hidung dan telinga

Jawaban:
c. Mulut dan kemaluan


14. Maksud larangan Allah “janganlah mendekati zina” adalah...
a. Perbuatan mendekati zina adalah haram apalagi melakukan zina
b. Yang dilarang adalah perbuatan mendekati zina sedangkan zinanya tidak dilarang
c. Tidak boleh masuk ke wawasan yang dijadikan tempat perzinaan
d. Perbuatan mendekati zina dan berzina hukumnya sama

Jawaban:
a. Perbuatan mendekati zina adalah haram apalagi melakukan zina