Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

31 Quiz Peninggalan Kerajaan Hindu Budha Indonesia Beserta Jawaban

Kumpulan Soal PG Materi Peninggalan Kerajaan Hindu Budha Indonesia


22. Peninggalan Kerajaan Mataram Hindu (Kuno) yang terkenal adalah ....
A. Candi Prambanan
B. Candi Jawi
C. Candi Kagenengan
D. Candi Borobudur

Jawaban:  
A. Candi Prambanan


23. Arca Batu merupakan peninggalan...
A. Kerajaan Kutai
B. Kerajaan Tarumanegara
C. Kerajaan Kediri
D. Kerajaan Mataram

Jawaban:  
A. Kerajaan Kutai


24. Prasasti Muara Cianten merupakan peninggalan...
A. Kerajaan Kutai
B. Kerajaan Tarumanegara
C. Kerajaan Kediri
D. Kerajaan Mataram

Jawaban:  
B. Kerajaan Tarumanegara


25. Prasasti Jepun merupakan peninggalan...
A. Kerajaan Kutai
B. Kerajaan Tarumanegara
C. Kerajaan Kediri
D. Kerajaan Mataram

Jawaban:  
C. Kerajaan Kediri


26. Prasasti di desa Canggal merupakan peninggalan...
A. Kerajaan Kutai
B. Kerajaan Tarumanegara
C. Kerajaan Kediri
D. Kerajaan Mataram

Jawaban:  
D. Kerajaan Mataram


27. Prasasti Tuk Mas merupakan peninggalan...
A. Kerajaan Kalinga
B. Kerajaan Sriwijaya
C. Kerajaan Mataram
D. Kerajaan Majapahit

Jawaban:  
A. Kerajaan Kalinga


28. Biara Bakal merupakan peninggalan...
A. Kerajaan Kalinga
B. Kerajaan Sriwijaya
C. Kerajaan Mataram
D. Kerajaan Majapahit

Jawaban:  
B. Kerajaan Sriwijaya


29. Candi Borobudur merupakan peninggalan
A. Kerajaan Kalinga
B. Kerajaan Sriwijaya
C. Kerajaan Mataram
D. Kerajaan Majapahit

Jawaban:  
C. Kerajaan Mataram


30. Pawon merupakan peninggalan...
A. Kerajaan Kalinga
B. Kerajaan Sriwijaya
C. Kerajaan Mataram
D. Kerajaan Majapahit

Jawaban:  
D. Kerajaan Majapahit


31. Peninggalan kerjaan Kutai berupa ....
A. Kaligrafi
B. Yupa (Tugu Bertulis)
C. Pundek berundak
D. Gapura

Jawaban:
B. Yupa (Tugu Bertulis)