Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

30 Quiz Perkembangan Islam di Indonesia Beserta Jawaban

Kumpulan Soal PG Materi Perkembangan Islam di Indonesia

21. Kapankah Islam masuk ke pulau Jawa ….
a. Tahun 647 M
b. Tahun 467 M
c. Tahun 674 M
d. Tahun 746 M

Jawaban:
c. Tahun 674 M


22. Raja pertama kesultanan Demak adalah ….
a. Sunan Ampel
b. Sunan Kalijaga
c. Sultan Agung
d. Raden Fatah

Jawaban:
d. Raden Fatah


23. Tokoh yang berpedapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah ….
a. Shouck Hurgronye
b. Thomas W. Arnold
c. Van Der Pass
d. H. J. De Graaf

Jawaban:
a. Shouck Hurgronye


24. Gelar raja Islam pertama di Nusantara adalah ….
a. Malikusaleh
b. Zainal Abidin
c. Sunan Giri
d. Raden Fatah

Jawaban:
a. Malikusaleh


25. Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman merupakan tokoh yang menyiarkan agama Islam di ….
a. Jawa
b. Sumatra
c. Kalimantan
d. Sulawesi

Jawaban:
d. Sulawesi


26. Agama Islam masuk di Lombok, Sumbawa, dan Flores dibawa oleh para mubalig asal ….
a. Bugis
b. Sumatra
c. Jawa
d. Kalimantan

Jawaban:
a. Bugis


27. Kerajaan Islam pertama di pulau Jawa adalah ….
a. Kerajaan Demak
b. Kerajaan Mataram
c. Kerajaan Pagaruyung
d. Kerajaan Samudra Pasai

Jawaban:
a. Kerajaan Demak


28. Karya siapakah Gending Maskumambang dan Mijil ….
a. Sunan Gunung Jati
b. Sunan Drajat
c. Sunan Kudus
d. Sunan Muria

Jawaban:
d. Sunan Muria


29. Putra siapakah Sunan Drajat ….
a. Sunan Gresik
b. Sunan Bonang
c. Sunan Ampel
d. Sunan Giri

Jawaban:
c. Sunan Ampel


30. Nama asli Sunan Bonang adalah ….
a. Makdum Ibrahim
b. Raden Rahmat
c. Raden Paku Satmata
d. Syarif Hidayatullah

Jawaban:
a. Makdum Ibrahim