Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

27 Quiz Zikir Beserta Jawaban

Kumpulan Soal PG Materi Zikir


19. “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al Ahzab : 35)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban:
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.


20. Allah berfirman, “Karena itu, ingatlah kamu kepada Ku, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan)”. (Al Baqarah : 152)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban:
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.


21. “Dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Al Anfal : 45)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban:
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung


22. “Sesungguhnya orang – orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya’ (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (An Nisaa’ : 142)
Makna yang tersirat dari ayat diatas adalah....
a. Membuat hati menjadi tenang.
b. Mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar.
c. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita.
d. Banyak menyebut nama Allah akan menjadikan kita beruntung
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik

Jawaban:
e. Dzikir kepada Allah merupakan pembeda antara orang mukmin dan munafik


23. Zikir setelah salat adalah perbuatan sunah yang dicontohkan oleh ....
a. Malaikat
b. Para Wali
c. Nabi Muhammad
d. Para Ustad

Jawaban:
c. Nabi Muhammad


24. Zikir harus silakukan setiap waktu dan situasi....
a. Qs Ali Imron (3): 191
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban:
a. Qs Ali Imron (3): 191


25. Zikir adalah perbuatan yang kita lakukan untuk mengingat ....
a. Hutang yang dimiliki
b. Anak-anak kita
c. Orang tua kita
d. Allah Ta’ala

Jawaban:
d. Allah Ta’ala


26. Zikir secara bahasa berarti ....
a. Mengingat atau menyebut
b. Menghafal atau mengucap
c. Mencari atau menyembah
d. Meminta atau memohon

Jawaban:
a. Mengingat atau menyebut


27. Berdzikir harus dilakukan setiap selesai sholat, baik dalam keadaan berdiri maupun tiduran ....
a. Qs Ali Imron (3): 191
b. Qs Al Ahzhab (33): 41-42
c. Qs An Nisa (4): 103
d. Qs Al Baqarah (2): 152
e. Qs Al Maidah (5): 7

Jawaban:
c. Qs An Nisa (4): 103