16 Soal (Essay) Puasa Beserta Jawaban

Kumpulan Soal (Uraian) Materi Puasa

1. Apa yang dimaksud puasa?

Jawaban:
Puasa secara bahasa artinya adalah menahan diri, sedangkan secara istilah artinya beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri dari makan, minum, perbuatan buruk, dan pembatal puasa lainnya, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari.


2. Macam macam puasa sunnah ada berapa?

Jawaban:
Macam-macam Puasa Sunnah
1. Puasa enam hari bulan Syawal.
2. Puasa hari senin dan hari kamis.
3. Puasa pada hari 'Arafah (9 Dzulhijjah)
4. Puasa tiga hari setiap bulan (hari Bidl)


3. Apa tujuan puasa itu?

Jawaban:
Tujuan puasa dalam Islam yang pertama sesuai dengan Al-Quran adalah untuk bertakwa kepada Allah SWT. Tidak hanya dengan menahan lapar dan haus, ketakwaan tersebut dapat diperoleh ketika seorang muslim berniat sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.


4. Apakah syarat sahnya puasa?

Jawaban:
1. Beragama Islam, artinya mereka yang kafir atau orang yang murtad tidak sah puasanya. 
2. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan, sehingga puasanya orang yang dalam keadaan tersebut dinilai tidak sah dan haram hukumnya atas ketentuan ulama. 
3. Berakal, maksudnya adalah tidak sah puasa bagi orang yang gila.
4. Telah masuk waktu puasa. Puasa dikatakan sah apabila dilakukan di waktu yang telah ditentukan. Puasa juga menjadi tidak sah apabila dilakukan di hari-hari yang haram untuk berpuasa.


5. Apa saja yang diharamkan untuk berpuasa?

Jawaban:
Berikut ini adalah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa.
1. Hari Idulfitri (1 Syawal)
2. Hari Iduladha (10 Zulhijah)
3. Hari-hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijjah)
4. Hari yang diragukan, misalnya apakah sudah tanggal satu Ramadan atau belum.


6. Apa nama lain dari puasa?

Jawaban:
DALAM kaidah bahasa Arab Istilah puasa disebut “as-Shiyaam” atau “as-Shaum” yang berarti “menahan”.


7. Jelaskan apa sajakah hikmah berpuasa?

Jawaban:
Tujuan puasa adalah melatih diri manusia agar dapat menghindari dosa-dosa di hari lain saat di luar bulan Ramadhan. Jika tujuan tersebut tercapai maka puasa dapat berhasil. Tetapi jika tujuan tersebut gagal maka puasa tersebut tidak memiliki arti apa-apa.


8. Apa manfaat puasa bagi umat Islam?

Jawaban:
Dengan berpuasa, maka ia senantiasa akan merasa dilindungi dan semakin dilihat perilakunya oleh Allah SWT. Maka dari itu, seseorang yang menjalankan puasa akan lebih fokus untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.


9. Apa efek dari puasa?

Jawaban:
Puasa mempunyai manfaat yakni dapat meningkatkan metabolisme dengan meningkatkan kadar neurotransmitter norepinefrin yang dapat meningkatkan penurunan berat badan. Puasa tidak hanya dapat menurunkan berat badan, tetapi mempunyai manfaat yang mampu meningkatkan hormon pertumbuhan.


10. Apa dampak puasa?

Jawaban:
Menurut hasil penelitian, menjalani puasa selama 8 minggu dapat mengurangi kadar kolesterol LDL (jahat) dan trigliserida darah sebesar 25 persen hingga 32 persen. Hasil studi lain menunjukkan bahwa puasa efektif menurunkan risiko penyakit arteri koroner dan diabetes sebagai pemicu sakit jantung


11. Apa rukun puasa?

Jawaban:
Rukun Puasa dalam Agama Islam
1. Beragama Islam
2. Membaca Niat
3. Menahan dan Mengontrol Diri.


12. Apa hukum puasa ramadhan?

Jawaban:
Puasa wajib kala Ramadhan itu diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 183 disebutkan, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."


13. Waktu sahur mulai jam berapa?

Jawaban:
Sahur adalah istilah untuk menyebut makanan dan minuman yang dimakan pada waktu sahar. Waktu sahar merujuk pada waktu sebelum subuh, bisa juga rentangnya dimulai dari sepertiga malam akhir hingga menjelang subuh


14. Puasa Senin Kamis itu untuk apa?

Jawaban:
Hari Senin dan Kamis merupakan hari penyetoran amal manusia. Alangkah lebih baik ketika hari penyetoran amal tersebut, manusia menambahkannya dengan berpuasa. Hal ini tertuang pula dalam hadis riwayat Tirmidzi sebagai berikut. Artinya: Amal perbuatan manusia akan disampaikan pada setiap hari Kamis dan Senin.


15. Apakah boleh puasa terus menerus?

Jawaban:
(diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Tidak termasuk berpuasa orang yang berpuasa selamanya (terus menerus). [HR dua guru hadis, dan juga riwayat an-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad].


16. Apa boleh berpuasa di hari Jumat?

Jawaban:
Puasa pada hari Jumat yang didahului puasa di hari Kamis, atau disambung dengan puasa di hari Sabtu. Jika demikian, maka puasa di hari Jumat hukumnya boleh, tidak makruh. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari seperti telah disebutkan sebelumnya.