Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

22 Pertanyaan Tentang Perkembangan Islam di Dunia Beserta Jawaban

Kumpulan Soal (Esai) Materi Perkembangan Islam di Dunia 

7. Kapan terjadi perkembangan Islam pada masa kejayaan Islam?

Jawaban:
Perkembangan Islam mencapai puncak kejayaan, terjadi di masa Khalifah Abdur Rahman ad-Dakhil (756 M-785 M) pada masa Daulah Umayyah, dan Khalifah Harun Ar-Rasyid (786 M-809 M) pada masa Daulah Abbasiyah,


8. Apa hikmah yang dapat diambil dari perkembangan Islam di dunia?

Jawaban: 
Hikmah mempelajari perkembangan islam pada masa modern adalah sebagai berikut: 
1. Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. 
2. Mendorong semangat umat islam untuk berjuang. 
3. Mendorong umat islam untuk meraih kemajuan yang hakiki.


9. Apa penyebab mundurnya peradaban Islam di dunia?

Jawaban:
Faktor kemunduran peradaban Islam
1. Kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin negara akan pentingnya menjaga wilayah kekuasaan yang luas.
2. Persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan penyatuan dalam negara.
3. Lemahnya sikap para pemimpin negara.
4. Krisis ekonomi yang dialami oleh negara Islam.
5. Merosotnya moral para pemimpin yang berpengaruh pada kedaulatan negara 
6. Tidak ada perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
7. Konflik antara kerajaan Islam dengan Kristen Sistem peralihan kekuasaan yang menimbulkan perselisihan antarumat Islam


10. Siapa saja tokoh kejayaan Islam?

Jawaban:
7 Ilmuwan Islam Paling Berpengaruh Sepanjang Masa
1. Ibnu Sina (980-1037)
2. Al-Khawarizmi (780-850 M)
3. Jabir Ibnu Hayyan (721-815 M)
4. Ibnu al-Nafis (1213-1288 M)
5. Ibnu Khaldun (1332-1406 M)
6. Al Zahrawi (936-1013 M)
7. Ibnu Haitham (965-1040 M)


11. Bagaimana peran Islam dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan?

Jawaban:
Peran Islam yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada 2 (dua). Pertama, menjadikan Aqidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek


12. Seperti apakah contoh peristiwa perkembangan Islam pada masa modern?

Jawaban:
Di era modern saat ini, ilmu pengetahuan dalam Islam juga terus berkembang tanpa henti, contohnya adalah al-Qur'an digital yang dahulu hanya tertulis di kulit kayu dan kertas, sekarang orang-orang dapat membaca al-Qur'an dengan menggunakan gadgetnya.