Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

46 Quiz Imunisasi Beserta Jawaban

Kumpulan Soal PG Materi Imunisasi

32. Manakah antara berikut adalah keimunan aktif buatan.
A. Terhasil selepas seseorang sembuh daripada serangan penyakit
B. Terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan
C. Keimunan adalah sementara

Jawaban:
B. Terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan


33. Berapa suhu normal chol chain atau penyimpanan vaksin di puskesmas...
A. 3-8 celcius
B. 2-8 celcius
C. 4-8 celcius
D. 5-8 celcius

Jawaban:
B. 2-8 celcius


34. Seorang kanak-kanak telah diserang sejenis penyakit akibat jangkitan patogen. Badannya telah menghasilkan antibodi dengan sendiri. Apakah jenis keimunan yang diperoleh kanak-kanak tersebut?
A. Keimunan aktif semula jadi
B. Keimunan aktif buatan
C. Keimunan pasif semula jadi
D. Keimunan pasif buatan

Jawaban:
A. Keimunan aktif semula jadi


35. Antara punca sistem keimunan menjadi lemah ialah ....
A. beriadah dan menghirup udara segar
B. pengambilan gula secara berlebihan
C. mendapat rehat dan tidur yang mencukupi

Jawaban:
B. pengambilan gula secara berlebihan


36. Cara pemberian vaksin rota virus adalah....
A. ditetes
B. disemprot
C. disuntik
D. diisap

Jawaban:
A. ditetes


37. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang vaksin?
A. Vaksin ialah sejenis antibodi.
B. Vaksin ialah sel darah putih.
C. Vaksin ialah plasma darah.
D. Vaksin ialah suatu patogen yang dilemahkan atau telah mati.

Jawaban:
D. Vaksin ialah suatu patogen yang dilemahkan atau telah mati.


38. Pemberian pcv di berikan pada usia bayi....
A. 2,3,12 bln
B. 4,6,12 bln
C. 4,5,12 bln
D. 7,8,9 bln

Jawaban:
A. 2,3,12 bln


39. Apakah sumber keimunan pasif semula jadi? (Pilih dua)
A. suntikan antiserum
B. darah ibu yang merentasi plasenta
C. apabila sembuh daripada penyakit

Jawaban:
B. darah ibu yang merentasi plasenta


40. Pernyataan yang manakah adalah TIDAK benar tentang tekanan?
A. Tekanan menghasilkan antibodi yang menguatkan gerak balas keimunan
B. Tekanan menyebabkan tabiat seperti merokok yang menjejaskan keimunan badan
C. Tekanan menyebabkan kurang tidur dan keimunan yang lebih lemah terhadap jangkitan
D. Tekanan boleh dikurangkan dengan kerap bersenam untuk menguatkan sistem keimunan

Jawaban:
A. Tekanan menghasilkan antibodi yang menguatkan gerak balas keimunan


41. Antara berikut, yang manakah adalah ciri keimunan aktif semula jadi?
A. Bayi mendapat keimunan ini melalui susu ibunya
B. Ia memberikan keimunan untuk jangka masa yang pendek
C. Ia diperoleh melalui antiserum
D. Ia berlaku apabila seseorang pulih daripada jangkitan

Jawaban:
D. Ia berlaku apabila seseorang pulih daripada jangkitan


42. Apakah jenis keimunan yang diperoleh apabila seseorang diberikan pemvaksinan?
A. Keimunan aktif buatan
B. Keimunan pasif buatan
C. Keimunan pasif semula jadi
D. Keimunan aktif semula jadi

Jawaban:
A. Keimunan aktif buatan


43. Di bawah ini adalah penyakit-penyakit yang telah dapat dibuat vaksinnya kecuali…
A. Dipteri
B. Malaria
C. Pertusis
D. Tetanus

Jawaban:
B. Malaria


44. Imunisasi merupakan suatu perlakuan yang mengakibatkan seseorang menjadi kebal (imun) terhadap suatu penyakit. Berikut contoh vaksin dan penyakit target yang sesuai adalah....
A. Vaksin BCG - Influenza
B. Vaksin MMR – TBC
C. Vaksin DPT - Gondongan
D. Vaksin Varicella – cacar air

Jawaban:
D. Vaksin Varicella – cacar air


45. Imunisasi apakah yang berfungsi untuk mencegah penyakit TBC yang sifatnya berat?
A. hepatitis B
B. BCG
C. DPT
D. campak

Jawaban:
B. BCG


46. Kapan imunisasi Polio mulai diberikan?
A. usia 0 bulan
B. usia 1 bulan
C. usia 2 bulan
D. usia 3 bulan

Jawaban:
C. usia 2 bulan