Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

48 Soal Teori Dasar Listrik Lengkap Jawaban

Latihan Soal Pilihan Ganda Bab Teori Dasar Listrik
 1. Ketika pengisian akumulator terjadi perubahan energi dari … menjadi …
  a. Panas menjadi listrik
  b. Listrik menjadi kimia
  c. Kimia menjadi listrik
  d. Listrik menjadi panas
 2. Ketika pengosongan akumulator terjadi perubahan energi dari … menjadi …
  a. Panas menjadi listrik
  b. Listrik menjadi kimia
  c. Kimia menjadi listrik
  d. Listrik menjadi panas
 3. Salah satu contoh dari sumber energi listrik adalah kecuali …
  a. Baterai
  b. akumulator
  c. Elemen volta
  d. Kapasitor
 4. Dinamo yang terpasang pada roda sepeda akan menghasilkan arus …
  a. Searah
  b. Bolak-balik
  c. Kuat
  d. Lemah
 5. Generator yang menghasilkan arus AC biasa disebut dengan …
  a. Alternator
  b. Dinamo
  c. Akumulator
  d. Elemen AC
 6. 1. Kecepatan perubahan fluks magnetik
  2. Jumlah lilitan
  3. Besar tegangan
  4. Kuat medan magnet
  Dari data di atas, yang memengaruhi besarnya GGL induksi adalah …
  a. 1, 2, dan 3
  b. 1 dan 2 saja
  c. 3 saja
  d. 1, 2, dan 4
 7. Di bawah ini alat yang tidak menerapkan prinsip induksi elektromagnetik adalah …
  a. Generator
  b. Dinamo
  c. Transistor
  d. Transformator
 8. Yang bukan contoh dari peggunaan transformaor adalah pada …
  a. Catu daya
  b. Adaptor
  c. Instalasi transmisi daya listrik jarak jauh
  d. Rangkaian lampu kedip
 9. Alat yang dapat mengatur besarnya tegangan output sesuai yang diinginkan bernama …
  a. Power supply
  b. Autotrafo
  c. Amperemeter
  d. Konduktor
 10. Fungsi utama adaptor adalah untuk …
  a. Menyearahkan arus dan menurunkan tegangan
  b. Menyearahkan arus dan menaikan tegangan
  c. Mengubah jenis arus
  d. Menambah besar tegangan listrik
 11. Tokoh yang pertama kali menemukan akumulator ialah …
  a. Alessandro Volta
  b. Thomas Alva Edison
  c. James Watt
  d. Nicola Tesla
 12. Papan sirkuit yang digunakan untuk meletakan komponen elektronika dan listrik disebut …
  a. PCB
  b. PBC
  c. PCC
  d. PVC
 13. Komponen yang digunakan untuk menyimpan energi listrik selama beberapa waktu dan disertai dengan reaksi kimia disebut …
  a. Aki
  b. Kapasitor
  c. Transistor
  d. Dioda
 14. Komponen yang digunakan untuk menyimpan energi listrik selama beberapa waktu tanpa disertai dengan reaksi kimia disebut …
  a. Aki
  b. Kapasitor
  c. Transistor
  d. Dioda
 15. Komponen yang sering digunakan untuk membuat lampu lalu lintas dan memiliki warna cahaya yang beragam disebut …
  a. Lampu pijar
  b. Lampu TL
  c. LED
  d. Neon
 16. Alat yang digunakan untuk menaikan tegangan listrik bernama …
  a. Transformator step down
  b. Transformator step up
  c. Trafo
  d. Dinamo
 17. Alat yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik bernama …
  a. Transformator step down
  b. Transformator step up
  c. Trafo
  d. Dinamo
 18. Trafo step up memiliki jumlah lilitan primer yang … dari lilitan sekunder.
  a. Lebih banyak
  b. Lebih sedikit
  c. Sama
  d. Sejajar
 19. Alat yang digunakan untuk mengukur daya listrik bernama …
  a. Frekuensi meter
  b. Wattmeter
  c. Mili amperemeter
  d. Venturimeter
 20. Alat yang terpasang pada rumah-rumah dan digunakan untuk mengethui jumlah pemakaian atau konsumsi daya listrik disebut …
  a. Termis
  b. AVO meter
  c. KWH meter
  d. Barometer
 21. Di bawah ini merupakan tokoh yang terkenal dalam penemuan di dunia kelistrikan kecuali …
  a. Nicola Tesla
  b. Thomas Alva Edison
  c. Michel Georg Ohm
  d. B. J. Habibie
 22. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik adalah …
  a. Ohmmeter
  b. Voltmeter
  c. Termometer
  d. Amperemeter
 23. Alat ukur yang secara spesifik dapat dipakai untuk mengukur besarnya tegangan pada suatu sumber disebut …
  a. Multimeter
  b. Voltmeter
  c. Venturimeter
  d. Frekuensi meter
 24. Larutan yang digunakan untuk mengisi akumulator bernama asam sulfat. Dalam rumus kimia, larutan ini bernama …
  a. H2 SO4
  b. Fe
  c. Na Cl
  d. NH3 COOH
 25. Hasil perbandingan antara tegangan listrik dengan arus listrik disebut …
  a. Hambatan listrik
  b. Frekuensi listrik
  c. Reaktansi induktif
  d. Energi listrik
 26. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang energi listrik adalah …
  a. Energi listrik tidak dapat diubah ke bentuk energi yang lain
  b. Energi listrik tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan dan dipelajari
  c. Energi listrik sukar untuk diciptakan
  d. Energi listrik dapat dimusnahkan
 27. Berikut yang merupakan contoh dari elemen primer adalah …
  a. Baterai
  b. Akumulator
  c. Baterai charge
  d. Aki
 28. Pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai penggerak generatornya sering disebut …
  a. PLTU
  b. PLTA
  c. PLTS
  d. PLTN
 29. Cara memasang amperemeter pada rangkaian listrik ialah secara …
  a. Paralel
  b. Seri
  c. Seri – paralel
  d. Paralel – seri
 30. Cara memasang voltmeter pada rangkaian listrik ialah secara …
  a. Paralel
  b. Seri
  c. Seri – paralel
  d. Paralel – seri
 31. Arus listrik yang memiliki getaran setiap satuan waktu disebut arus …
  a. Searah
  b. DC
  c. Bolak-balik
  d. Sejajar
 32. Alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut …
  a. Generator
  b. Akumulator
  c. Transistor
  d. Motor listrik
 33. Pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir sebagai penggerak generatornya disebut …
  a. PLTU
  b. PLTA
  c. PLTN
  d. PLTK
 34. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya frekuensi listrik pada suatu sumber tegangan disebut …
  a. Frekuensi meter
  b. F meter
  c. Multimeter
  d. AVO meter
 35. Besarnya frekuensi listrik yang ditetapkan di Indonesia ialah sebesar …
  a. 55 Hertz
  b. 60 Hertz
  c. 50 Hertz
  d. 45 Hertz
 36. Di bawah ini yang bukan salah satu jenis muatan listrik adalah …
  a. Proton
  b. Elektron
  c. Neutron
  d. Prestone
 37. Coulomb merupakan satuan dari …
  a. Muatan listrik
  b. Daya listrik
  c. Energi listrik
  d. Hambatan listrik
 38. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai muatan listrik kecuali …
  a. Sebuah benda akan bermuatan negatif apabila benda tersebut kelebihan elektron
  b. Sebuah benda akan bermuatan positif apabila benda tersebut kelebihan elektron
  c. Dua buah benda akan saling tolak-menolak apabila kedua benda tersebut memiliki jenis muatan yang
  d. Sebuah benda akan bermuatan netral apabila jumlah proton dengan neutronnya sama
 39. “Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak pada suatu benda akan berbanding lusrus dengan besarnya konstanta, muatan pada masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut” Pernyataan ini merupakan intisari dari hukum …
  a. Coulomb
  b. Ohm
  c. Tesla
  d. Relativitas
 40. Di bawah ini merupakan contoh dari benda yang dapat menghantarkan arus listrik kecuali …
  a. Besi
  b. Baja
  c. Air
  d. PVC
 41. Gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak dari dua buah benda yang bermuatan disebut…
  a. Gaya magnet
  b. Gaya Coulomb
  c. Gaya Lorentz
  d. Gaya gravitasi
 42. Sebatang kaca yang semulanya netral, setelah digosok dengan kain sutra maka akan menjadi bermuatan …
  a. Positif
  b. Negatif
  c. Semi positif
  d. Tetap netral
 43. Trafo step down memiliki jumlah lilitan sekunder yang … dari lilitan primer.
  a. Lebih banyak
  b. Lebih sedikit
  c. Sama
  d. Sejajar
 44. Listrik yang dapat bergerak atau mengalir dari potensial tinggi ke postensial renda disebut …
  a. Listrik statis
  b. Listrik dinamis
  c. Listrik positif
  d. Listrik negatif
 45. Besarnya hambatan suatu penghantar berbanding lurus dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan …
  a. Luas penampang kawat
  b. hambatan jenis kawat
  c. Kekuatan kawat
  d. Massa kawat
 46. Resistor yang disusun secara seri maka nila hambatannya akan semakin …
  a. Besar
  b. Kecil
  c. Tetap seperti semula
  d. jawaban a, b, dan c benar
 47. Resistor yang disusun secara paralel maka nilai hambatannya akan semakin …
  a. Besar
  b. Kecil
  c. Tetap seperti semula
  d. jawaban a, b, dan c benar
 48. Arus listrik dapat terjadi karena adanya …
  a. Perpindahan elektron dari tempat yang memiliki beda potensial tinggi ke tempat yang memiliki beda potensial rendah
  b. Perpidahan kalor pada kawat penghantar ketika diberi tegangan
  c. Hambatan yang terjadi pada kawat penghantar
  d. Semua jawaban salah
Jawaban:
 1. b. Listrik menjadi kimia
 2. c. Kimia menjadi listrik
 3. d. Kapasitor
 4. a. Searah
 5. a. Alternator
 6. d. 1, 2, dan 4
 7. c. Transistor
 8. d. Rangkaian lampu kedip
 9. b. Autotrafo
 10. a. Menyearahkan arus dan menurunkan tegangan
 11. a. Alessandro Volta
 12. a. PCB
 13. a. Aki
 14. b. Kapasitor
 15. c. LED
 16. b. Transformator step up
 17. a. Transformator step down
 18. b. Lebih sedikit
 19. b. Wattmeter
 20. c. KWH meter
 21. d. B. J. Habibie
 22. d. Amperemeter
 23. b. Voltmeter
 24. a. H2 SO4
 25. a. Hambatan listrik
 26. b. Energi listrik tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan dan dipelajari
 27. a. Baterai
 28. b. PLTA
 29. b. Seri
 30. a. Paralel
 31. c. Bolak-balik
 32. a. Generator
 33. c. PLTN
 34. a. Frekuensi meter
 35. c. 50 Hertz
 36. d. Prestone
 37. a. Muatan listrik
 38. b. Sebuah benda akan bermuatan positif apabila benda tersebut kelebihan elektron
 39. a. Coulomb
 40. d. PVC
 41. b. Gaya Coulomb
 42. a. Positif
 43. b. Lebih sedikit
 44. b. Listrik dinamis
 45. a. Luas penampang kawat
 46. a. Besar
 47. b. Kecil
 48. a. Perpindahan elektron dari tempat yang memiliki beda potensial tinggi ke tempat yang memiliki beda potensial rendah